Veiledningen tar sikte på å gi en bedre forståelse av sammenhengen mellom prosjektering og avfall som ressurs i en verdikjede. Veiledningen gir også tips til hvordan man løser kravene i BREEAM-NOR Wst 01 i praksis, men kan også brukes uavhengig av BREEAM.