Vellykket medlemsdiskusjon om plan- og bygningsloven

Solberg-regjeringen sendte ut nytt lovforslag til plan- og bygnings­loven før sommeren i år. Lovforslaget tar for seg en rekke av utfordringene vi i Norsk Eiendom lenge har pekt på tilknyttet uforutsigbarhet ved fastsettelse av rekkefølgebestemmelser og i utbyggings­avtale­forhandlinger. 

Spørsmålet nå er om lovforslaget har blitt altfor utbygger­vennlig, og om ny regjering ønsker å gå videre med forsla­get. Norsk Eiendom arrangerte derfor medlemsmøtet Eiendomstanken, for å få innspill til hvordan høringssvaret skal utformes.

Regjeringen ønsker gjennom lovforslaget å effektivisere kommunenes arbeid ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder, samtidig som utbygger sikres større forutsigbarhet i planprosessene. Lovforslaget kan i første omgang se relativt utbyggervennlig ut, ved at en større andel risiko overføres til kommunenes hånd. 

Samtidig inneholder lovforslaget en rekke presiseringer det uansett er behov for. For eksempel presiseres det for rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler at nød­ven­dig­­hets­­vurderingen skal baseres på om infrastruktur­tiltaket vil tjene utbyggingseiendommen direkte, noe Norsk Eiendom støtter. Lovforslaget presiserer også at ved bruk av justeringsmodellen så skal MVA tilbakebetales til utbygger.

2021-11-22T12:59:53+01:0013. oktober 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top