30. september møtte sentrale eiendomsaktører opp på Alrek Helseklynge – Universitetet i Bergen (UiB) sitt seneste eiendomsprosjekt med helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket. Et imponerende område med et spennende innhold. I forkant av medlemsmøtet møtte Norsk Eiendom byråd for klima, miljø og bytuvikling Thor Haakon Bakke.

Norsk Eiendoms styremedlemmer fra Bergen, Christine Kahrs (Paal Kahrs Eiendom) og Ingse Galtung Døsvig (Bara Eiendom) ønsket velkommen.

Helseklynge, juss og middag

Flere fikk øynene opp for UiB Eiendom som en sentral og stor eiendomsbesitter og -utvikler i Bergen. Gunhild Sundal fra UiB fortalte om Alrek Helseklynge med den sentrale beliggenheten på Årstadvollen i Bergen i gangavstand fra Haukeland universitetssjukehus, VID høyskole og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Med lokaler på totalt ca 35 000 m2 vil den huse mange av Bergens helsefagstudenter og forsknings- og næringsutviklingsmiljøer knyttet til helse.

I forkant av medlemsmøtet ble det også invitert til EiendomsTank, som er en arena der Norsk Eiendoms medlemmer drøfter en problemstilling som foreningen skal jobbe med videre. Erlend Rølles i Selvaag og Hallgeir Østrem i Entra innledet om hver av deres rettsaker om utbyggingsbidrag og rekkefølgekrav. Deretter ble det gode diskusjoner og erfaringsutveksling både under Eiendomstanken og videre i forbindelse med Vegard Thunes Jørgensen i Wikborg & Rein sin innledning under medlemsmøtet.

Les mer om EiendomsTanken og rettssakene her.

Bergensmedlemmene fikk også anledning til å bli bedre kjent med vår nye adm. direktør Tone Tellevik Dahl, som også fortalte om hva foreningen jobber med. Møtet ble rundet av med en trivelig middag.

Byutviklingspolitkk

I møtet med byråd Bakke løftet Norsk Eiendom utfordringer medlemmer i Bergen møter på, og det ble gode diskusjoner om Kommuneplanens arealdel (KPA) og hvordan bransjen og Bergen kommune bør samarbeide for å finne gode miljøløsninger.

– Det er utrolig viktig at vi har et godt tillitsforhold mellom bransje og myndigheter. Gjennom samarbeid kan vi sikre en fremtidsrettet byutvikling, understreket Tone Tellevik Dahl.

I forkant av møtet fikk vi en nyttig og konstruktiv samtale med Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling og Jorunn Nærheim i Bergen Næringsråd. Fra v. Naomi Ichihara Røkkum, Jorunn Nærheim, Vidar Aa. Fiskum, Thor Haakon Bakke og Tone Tellevik Dahl.
Utbyggingen av Alrek helseklynge vil foregå i tre trinn. Årstadveien 17 på 10 000 m2 er nå innviet.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00