Norsk Eiendom arrangerer hvert år en studietur for sine medlemmer. I september 2016 gikk turen til Milano, der 22 nysgjerrige deltagere fikk se førsteklasses italiensk design og arkitektur. Vi lot oss særlig imponere over det livet man hadde fått til på bygulvet mellom husene rundt Unicredits nye hovedkontor.

Til sammenligning besøkte vi Palace of the Regione Lombardia der man også hadde satt av store arealer på gateplanet, men hvor bylivet var helt fraværende. Lærdommen om at bygulvet må utstyres med en rekke forskjellige attraksjoner, installasjoner og opplevelsesmuligheter for å invitere til menneskelig aktivitet, ble utmerket illustrert i disse to gigantiske prosjektene som begge lå i transformasjonsområdet Porto Nuova.

I det samme området så vi også Bosco Verticale som er to spektakulære boligblokker der kraftig vegetasjon preger den 20 etasjes «vertikale skogen».

I fylkesadministrasjonen fikk vi også høre hvordan de nå er opptatt av sosial boligbygging. Profesjonell og innovativ bygging skaper gode bomiljøer for «middelklassen» som ellers ikke ville ha mulighet til å skaffe gode boliger i så sentrale områder. Prosjektene finansieres ved hjelp av fonds, der investorene krever begrenset avkastning. Mange av turdeltagerne følte seg inspirert til å prøve noe tilsvarende i Norge.

Det er mye å lære fra prosjekter og aktører i Europa, og vi oppfordrer deg som er medlem i Norsk Eiendom, til å holde deg oppdatert om medlemsturen til neste år. Informasjon blir lagt ut på forsommeren i vår kalender.

Bosco Verticale Milan