– Å gjøre byggene ladeklare for elbil er et viktig grep for grønn omstilling, sier adm. direktør ToneTellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foreningen har sluttet seg til et felles opprop med bransje-, forbruker- og miljøorganisasjoner, som ønsker at endringene iverksettes så raskt det lar seg gjøre.

Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å installere ladepunkt for elbil og foreslår derfor at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering av ladepunkter.

Sammen med 12 andre organisasjoner støtter Norsk Eiendom regjeringens forslag og vi argumenterer med at selv om store deler av markedet allerede i dag leverer mulighet for lading av elbil i nye bygg, er det fortsatt flere bygg blir planlagt og bygget uten tanke på ladeløsninger. Det gjelder spesielt bolig- og næringsbygg som bygges og selges såkalt «nøkkelferdige». Der kommer kjøpere sent inn i prosessen, og ofte etter at slike valg er tatt.

I høringssvaret konkluderer organisasjonene at ladeklare bygg vil spare eiere for kostnader til ladeanlegg, og gi flere beboere tilgang på ladeløsning. Bedre tilgang på ladeløsninger vil gjøre at flere velger elbil, og indirekte kunne ha en klimaeffekt.

Les høringssvaret

Noen av organisasjonene har også utfyllende innspill til forslaget som sendes separat.

Svaret er signert av:

 • EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, forbundsleder
 • Elbilforeningen, Unni Berge, Leder kommunikasjon og samfunnskontakt
 • Elektroforeningen (EFO), Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør
 • Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, daglig leder
 • Huseierne, Morten Andreas Meyer, administrerende direktør
 • Miljøstiftelsen Bellona, Benjamin Stranquist, seniorrådgiver elektrifisering
 • NAF, Kathinka Thilert, rådgiver politikk
 • Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie
 • NBBL, Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør
 • Nelfo, Tore Strandskog, næringspolitisk direktør
 • Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør
 • Norsk varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder
 • Zero, Jon Evang, fagansvarlig energi

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00