Undersøkelse: Kontoret etter korona

For at våre medlemsbedrifter skal kunne yte bedre leietakerrådgiving og bedre vurdere fremtidig arealbehov for egne kontorlokaler, har vi utarbeidet to undersøkelser som skal kartlegge hvor utbredt hjemmekontor vil kunne bli i fremtiden, og hva dette har å si for utforming av kontorarealene. Undersøkelsene går henholdsvis til leietakernes kontraktspart for leieavtaler og til kontormedarbeidere i hele Norge.

Vi har alle gjort tanker om hvordan fremtidens arbeidsplass vil se ut når vi går tilbake til en normal arbeidshverdag, etter en lang periode med bruk av hjemmekontor, digitale arbeidsflater og møteplasser. Det er nå mye debatt, men lite håndfast kunnskap, om hvordan hjemmekontorerfaringene vil endre arbeidsmønster og utforming av arbeidsplasser fremover. Vi har også en mistanke om at erfaringene og behovene er ulikt fordelt geografisk, aldersmessig og bransjemessig. Derfor lanserer vi nå en undersøkelse for å gi oss en bedre innsikt i forventningene til arbeidslivet etter korona.

Vi trenger derfor din hjelp til å dele undersøkelsene (lenker i hjelpeteksten til høyre) ut til flest mulig av Norges kontorarbeidsplasser, da vi selv ikke har anledning til dette grunnet GDPR-restriksjoner. Vi har utarbeidet hjelpetekst du kan klippe og lime fritt fra, når du videresender undersøkelsene.  

  • Den første undersøkelsen skal besvares av leietakers kontaktperson for oppfølging av leiekontrakt. Denne undersøkelsen søker å kartlegge bedriftenes syn på fremtidige arbeidsplassløsninger. Antatt besvarelsestid 4-5 min.  
  • Den andre undersøkelsen skal besvares av deg og dine kolleger.  Her vil vi få bedre innsikt i medarbeidernes behov for ulike arealtyper, og hvor godt hjemmekontor fungerer for den enkelte. Antatt besvarelsestid 5-8 min. 

Samlet vil disse undersøkelsene gi et godt innblikk i hvilke erfaringer og behov ledelse og medarbeidere har gjort i løpet av det siste året, og hva de ser for seg som optimale kontorarealer i en normalsituasjon. Test gjerne undersøkelsene selv før du deler disse videre.  

Undersøkelsene er utarbeidet av Norsk Eiendom, Malling & Co, Entra, Skanska og GC Rieber i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse.

Tekstforslag til epost til dine leietakere, klipp og lim:

Hei,  

Kan du svare på denne undersøkelsen? Vi er en del av en større nasjonal kartlegging over hvordan digitaliseringen av arbeidslivet i forbindelse med korona har påvirket arbeidsvanene våre. Under­søkelsen vil vise i hvor stor grad ulike norske bedrifter har tatt i bruk hjemmekontor og digitale arbeidsformer, og på hvilken måte dette endrer våre arbeidsvaner og arbeidsplasser i fremtiden. Besvarelse vil normalt ta 4-5 min.  

Undersøkelse til leietakere (4-5 min)
survey.enalyzer.com/?pid=kacd2c7s

Undersøkelsene er utarbeidet av Norsk Eiendom, Malling & Co, Entra, Skanska og GC Rieber i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse.

Med vennlig hilsen  

Tekstforslag til epost til dine medarbeidere, klipp og lim:

Hei,  

Jeg ønsker at også du svarer på denne undersøkelsen.   

Vi er en del av en større nasjonal kartlegging over hvordan pandemien og digitaliseringen av arbeids­livet har påvirket arbeidsvanene våre. Under­søkelsen vil vise i hvor stor grad norske kontormedarbeidere har tatt i bruk hjemmekontor og digitale arbeidsformer, hvilke fordeler og ulemper hjemmekontor medfører innebærer, og hvordan en ideell kontorarbeidsplass er utformet. Besvarelse vil normalt ta 5-7 min.

Undersøkelse til kontormedarbeider (5-7 min)
survey.enalyzer.com/?pid=peh2qerp

Undersøkelsene er utarbeidet av Norsk Eiendom, Malling & Co, Entra, Skanska og GC Rieber i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse.

Med vennlig hilsen