– Vi er utrolig glad for å få Vidar Fiskum med på laget. Han er engasjert og kunnskapsrik, og kommer til å bli en fagsjef som kan være en pådriver for bransjen, sier Thor Olaf Askjer, adm.dir. i Norsk Eiendom. 

Pressemelding fra Norsk Eiendom 03.06.2020.

Fiskum kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Skanska Eiendomsutvikling, og har bred kompetanse innenfor tidligfase eiendomsutvikling. Han ser frem til å lære mer om hele verdikjeden.

– Jeg ønsker å bidra til bedre kunnskap om bransjens betydning i samfunnet, og bedre forståelse innad i bransjen om de ulike faggruppenes roller og betydning for sluttproduktet, sier den nye fagsjefen.

I tillegg til Skanska Eiendomsutvikling, har han jobbet for Oslo Havn, JM og Selvaag som også er Norsk Eiendoms medlemmer.

– Vi tror det er verdifullt at Vidar har jobbet for flere av våre medlemmer, men også for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Det kan gi Norsk Eiendom et verdifullt perspektiv, påpeker Askjer.

– Norsk Eiendom har en viktig rolle i å bygge bro mellom eiendomsbransjen, myndigheter og samfunnet for øvrig. Bransjens kunder er også politikerne, næringslivet og nabolagene vi utvikler og tar vare på våre eiendommer, sier Fiskum.

Påtroppende fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Vidar Fiskum.

Fiskum tar over for Carl Henrik Borchsenius som går over til Entra etter seks år i Norsk Eiendom. Som fagsjef får Fiskum blant annet ansvar for å utvikle veiledere og standarder, som skal bidra til å løfte eiendomsbransjen.

Den nye fagsjef for bransjeutvikling starter 15. juni.

Kontakt

Kommende arrangementer

Citykonferansen Nord 2021

9. november • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november

Citykonferansen Stavanger 2021

11. november • 09:00 - 22:00