Norsk Eiendom har produsert en liten film. Hensikten med den er å vekke interesse for medlemskap og for Norsk Eiendoms arbeide og innflytelse. Målgrupper er så vel nye som nåværende medlemmer, og innholdet legger vekt på betydningen foreningen har for eiendomsaktører. Klikk les mer for å se filmen.

Les mer