Eidsivating lagmannsrett har nylig avsagt en dom som fastslår at det bare unntaksvis skal ilegges skatt på maskiner og utstyr i vanlige produksjonsbedrifter. Eiendomseiere som har blitt ilignet skatt etter bestemmelsen om verk og bruk bør lese dommen nøye. Det vises til pressemelding fra bransjeforeningen Norsk Trevare som har vært partshjelp for NorDan, som var den bedriften som fikk rettens medhold.

Les hele dommen her.