Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

Regjeringen skal gjøre det enklere å bruke brukte byggematerialer om igjen. Dette og regjeringens kommende handlingsplan for bærekraft var på agendaen da Norsk Eiendom møtte kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup. – Norsk Eiendom er eiendomsbransjens viktigste talerør og pådriver. Vi vil sikre bransjen rammevilkår som gir fart på en bærekraftig omstilling, sier adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer er avgjørende for å kutte i utslippene i byggesektoren. Nå vil regjeringen lage en veileder som åpner for mer ombruk av byggematerialer.

– Norge skal være et foregangsland i det grønne skiftet og overgangen til sirkulærøkonomi. Dessverre har vi sett at praktiseringen av kravene til ombruk av byggematerialer har vært svært streng. Derfor har vi gjennomgått regelverket på nytt med mål om økt ombruk og gjenvinning, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

Som følge av dette arbeidet og nye avklaringer fra EU, vil regjeringen gjøre det lettere å bruke brukte byggevarer om igjen. Byggesektoren står for om lag 30 prosent av de globale klimagassutslippene, og byggevarene utgjør over 80 prosent av utslippene fra sektoren.

Neste skritt er at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal utarbeide en veileder for ombruk av byggevarer. Direktoratet skal også utrede og foreslå endringer i nasjonale regler slik at disse i større grad fremmer ombruk av byggematerialer.

Møte med minister

I tillegg til Norsk Eiendom-sjefen deltok fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum, samt Katharina Bramslev og Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse, på møtet med Astrup.

Møte med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup om regjeringens handlingsplan for bærekraft.

Utover regelverk for ombruk/gjenbruk, tok vi opp:

  • Endring av TEK, dokumentavgiften og EUs byggevareforordning for å skape insentiver for å gjøre rehabilitering/gjenbruk enklere og unngå riving.
  • Krav om kvinnegarderober på byggeplass.
  • Klargjøre borettslagloven for å skape flere veier inn i boligmarkedet.
  • Enklere å dele overskuddsstrøm fra bygg.
  • Gi kommuner mulighet til å redusere eller fjerne eiendomsskatten for miljøvennlige bygg.

Se også eget møte med statssekretær i klima- og miljødepartementet (KLD) om regjeringens Klimaplan 2021-2030 og strategi for sirkulær økonomi, og det kommende møtet med en annen statssekretær om Enovas nye mandat.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00