Vil bidra aktivt til det grønne skiftet

UNION Gruppen tilslutter seg strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Dette vil hjelpe oss til å møte nye krav og forventninger, sier administrerende direktør Øystein A. Landvik.

23.11. 2020 Pressemelding fra UNION Gruppen, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

– Vi har sluttet oss til strakstiltakene fordi vi vil bidra aktivt til det grønne skiftet. Strakstiltakene vil hjelpe oss i denne endringsprosessen til å få en mer miljøvennlig eiendomsportefølje og imøtekomme stadig nye krav og forventninger fra finansielle aktører, myndigheter og markedet generelt, forteller Landvik.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til grønn omstilling i næringen.

UNION forvalter rundt 450 000 m2 og ønsker til enhver tid å gjøre gode beslutninger både for våre kunder og investorer. Vi arbeider i hovedsak med eksisterende næringsbygg – og ser at der vi kan ha en særskilt påvirkning er i tilknytning til leietakertilpasninger, sier UNION Gruppen-sjefen.

UNION Gruppen jobber allerede med noen av strakstiltakene. For eksempel har selskapet den siste tiden forbedret arbeidet sitt med systematisk ESG-vurdering, blant annet i forbindelse med beslutninger om å investere i næringseiendom.

Vi er også godt i gang med å kartlegge dagens portefølje, både med tanke på miljøtiltak og miljøklassifisering. I tillegg vil vi snart bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har allerede bygg som er klassifisert etter BREEAM, blant annet i kategorien Excellent, og vil fortsette arbeidet med dette fremover, og sertifisere flere eiendommer etter BREEAM In-Use. Vi vil prioritere å gjøre forbedringer dersom byggene våre kan oppnå en bedre miljøprofil eller få et bedre arbeidsmiljø, sier Landvik.

– Vi kan ha en særskilt påvirkning i tilknytning til leietakertilpasninger, sier administrerende direktør i UNION Gruppen Øystein A. Landvik.

–  Gratulerer med tilslutningen! UNION Gruppen underbygger den trenden vi ser stadig tydeligere – at selskapene går fra ord til handling. Vi trenger ikke flere utredninger og mer datagrunnlag. Vi vet hva vi må gjøre og strakstiltakene er konkrete handlinger vi vet gir stor effekt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

– UNION Gruppen er frempå når det handler om sosial bærekraft, og deres forpliktelse til strakstiltakene betyr en ytterligere styrking av deres innsats for miljø. Eiendomsbedrifter skaper rammene for våre liv, og derfor er det viktig at vår bransje tar bærekraftsansvar, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Kontakt

2021-11-01T10:34:30+01:0023. november 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top