Norsk Eiendom har styrket laget med den nyopprettede stillingen fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon. Den nye fagsjefen Naomi Ichihara Røkkum vil jobbe for mer politisk gjennomslag og synlighet.  

– Jeg ser veldig frem til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene. Deres arbeid og utfordringer er grunnmuren i det politiske arbeidet Norsk Eiendom skal gjøre. Sammen står vi sterkere, sier Røkkum som nettopp har inntatt stillingen.  

Den nye ansvarlige for næringspolitikk og kommunikasjon ønsker å styrke Norsk Eiendoms synlighet. – Medlemmene våre skaper gode arbeidsplasser, møteplasser og boliger for folk. Jeg gleder meg til å gjøre dette mer kjent i offentligheten, og løfte saker som er viktig for eiendomsbransjen, sier Naomi Ichihara Røkkum.

Nasjonal og lokal erfaring

Den nye fagsjefen kommer fra stillingen som seniorrådgiver for både Samskipnadsrådet (nasjonalt samarbeidsorgan for studentsamskipnadene) og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Bolig og eiendom er hjørnesteinen for studentsamskipnadene, som er byggherrer og drifter til sammen ca. 35.000 hybler.

– De siste årene har jeg jobbet mye med politisk påvirkningsarbeid knyttet til TEK17 og andre forhold som påvirker eiendomsbransjen, sier hun.

Røkkum sier kombinasjonen av nasjonalt påvirkningsarbeid for en forening og lokalt arbeid med konkrete byggeprosjekter, vil være nyttig i sin nye jobb for Norsk Eiendom.

– Det å ha deltatt i alt fra arkitektkonkurransejury til reguleringsprosesser, med sine nabomøter og kontakt med politikere, vil gi meg verdifulle perspektiver i arbeidet jeg har foran meg, påpeker hun.

Politikk og kommunikasjon

Røkkum har også over ti års politisk erfaring med seg. Hun er for tiden vara til Byutviklingskomiteen og var i forrige periode vara til Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

I tillegg til å ha jobbet med kommunikasjon for Venstre, har hun selv vært talsperson i media i ulike roller i og utenfor politikken.

Fagsjefen ønsker å styrke Norsk Eiendoms synlighet:
– Medlemmene våre skaper gode arbeidsplasser, møteplasser og boliger for folk. Jeg gleder meg til å gjøre dette mer kjent i offentligheten, og løfte saker som er viktig for eiendoms­­bransjen.

Digitalisering og bærekraft

Engasjement for digitalisering og hvordan næringslivet kan være med på et grønt skifte med svarte tall, var en sentral motivasjon for at Røkkum ønsket seg til Norsk Eiendom.

– Norsk Eiendom har vært frempå for å skape en bærekraftig byggenæring. Digitalisering og det grønne skiftet blir bare viktigere i årene fremover. Her må vi sammen finne fornuftige løsninger som styrker næringen, sier Røkkum.