Regjeringen vil gjøre det enklere å gjenvinne betongavfall fra bygg- og anleggsvirksomhet, slik at det kan brukes til formål som f.eks. fyllmasse ved oppføring av veier og parkeringsplasser.

regjeringens våpenløve
Portrett Sveinung Rotevatn
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Bilde: Venstre

– Regjeringen ønsker at mer materialavfall fra byggaktivitet skal gjenvinnes eller gjenbrukes. Siden 2015 har mengden deponering av tegl og betong øket i volum. Denne utviklingen vil regjeringen snu om på. Derfor endrer vi nå i avfallsforskriften, slik at mer tegl og betong kan brukes en gang til, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Det nye kapitlet i avfallsforskriften inneholder krav til en øvre grense for helse- og miljøfarlige stoff i brukt betong og tegl som skal benyttes til nye formål. I tillegg stiller forskriften krav til å fjerne og destruere blant annet maling og fuger fra betongen, som inneholder høye konsentrasjoner av PCB. Dette gjelder uavhengig om betongen skal gjenvinnes eller deponeres. slik vil forskriften sikre at større mengder av miljøgiften PBC forsvinner ut av kretsløpet.

– Det nye regelverket vil være enklere å forholde seg til og det vil fremme en miljømessig forsvarlig bruk av lett

forurenset betong. Det er bra for byggherren, og bedre for miljøet sier Sveinung Rotevatn.

Byggteknisk forskrift er også endret, slik at betong- og teglavfall inngår i beslutningen om kartlegging av farlig avfall og miljøsanering.

Begge forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2020. Miljødirektoratet vil utarbeide en veileder om det nye forskriftskapitlet.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00