Flere eiendomsselskaper har signert en tilslutning til 10 strakstiltak for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Noen av de 10 strakstiltakene er kun relevante for forvaltning av bygninger man eier og flere av våre medlemmer har derfor etterspurt en 10-punktsliste spesielt tilpasset utvikling av boliger for salg.

Norsk Eiendom sammen med Grønn Byggallianse inviterer medlemmene til workshop, med hensikten å spille inn forslag til en slik liste som vi vil lande i løpet av høsten 2017.

En annen hensikt med workshopen er å få innspill på hvilke barrierer dere opplever for å utvikle mer bærekraftige boliger. Er det for eksempel mangel på kunnskap og interesse hos boligkjøper, barrierer i forskriftene eller reguleringsplanene eller manglende kunnskap og erfaring internt om hva dette betyr i praksis og hva det koster?

Vi vil gjerne bidra til å løse opp barrierer enten det krever kunnskapsspredning, dialog med sentrale og kommunale myndigheter eller verktøy og metoder til å øke markedsincentiver. Vi trenger da deres innspill og håper dere vil bidra.

For å kunne ta imot flest mulige medlemmer, åpner vi for maks 2 personer fra hvert selskap.

Velkommen!

Praktisk informasjon

Tid: 30. august kl 08.30-12.00. Registrering med kaffe og frokost fra kl 08.00
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Meld deg på her
Påmeldingsfrist 20. august

Detaljert program og forberedelsesdokument sendes påmeldte en uke før møtestart.

Ta gjerne kontakt med daglig leder i Grønn Byggallianse, på katharina.bramslev@byggalliansen.no eller tlf 97 75 88 97.