AF Eiendom forplikter seg til det grønne skiftet med strakstiltak for boligutviklere

15
.
February
2022
AF Eiendom forplikter seg til det grønne skiftet med strakstiltak for boligutviklere

15
.
February
2022

AF Eiendom forplikter seg til det grønne skiftet med strakstiltak for boligutviklere

Vil skape reelle miljøgevinster i prosjekter

Stadig flere selskaper signerer strakstiltakene, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Målet er at klimagassutslipp skal halveres innen 2030 – helst før, sier Otto Christian Groth. Foto: Petter Moe.

– AF Eiendom har allerede vedtatt en strategi for klima og miljø med mål om drastiske utslippskutt i prosjektene. Målet er at klimagassutslipp skal halveres innen 2030 – helst før. Strakstiltakene er i tråd med våre egne mål, og vi ønsker å forplikte oss til å systematisere og gjennomføre strakstiltakene og skape reelle miljøgevinster i våre prosjekter, sier Otto Christian Groth, direktør i AF Eiendom.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. Ved å signere strakstiltakene forplikter AF Eiendom seg til å implementere ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år.

Les mer om strakstiltakene her.

Satser på miljøsertifisering

Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. Til nå har over 70 boligutviklere, offentlige og private eiendoms­selskaper og forvaltere sluttet seg til strakstiltak 1.0, mens over 20 har fulgt opp med å signere strakstiltak 2.0.

I november 2021 lanserte Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom strakstiltak 2.0, som er et naturlig steg videre for de som har implementert strakstiltak 1.0 for boligeiere. Strakstiltak 2.0 for boligutviklere er under utvikling.

– AF Eiendom har allerede implementert flere av de ti første tiltakene for boligutviklere, og vil strekke oss etter både å innfri flere av kravene, samt å få på plass flere prosjekter med en tydeligere bærekraftsambisjon. Vi har siden 2019 hatt høye klima- og miljøambisjoner. Vi har innført BREEAM som miljøledelse på alle nye prosjekter og gjennomfører tilhørende klimagass­beregninger, og vi jobber for at alle nye boliger skal miljøsertifiseres, forklarer Groth.

Selskapet er i dag Miljøfyrtårn-sertifisert, utvikler og bygger boliger ved bruk av lavkarbonbetong, massivtre og fossilfri byggeplass og jobber mot avfalls­reduksjon på byggeplasser.

– Ved å kreve miljøsertifisering av våre prosjekter, stilles det også krav til kompetanse hos entreprenørene vi benytter. Et eksempel på kompetanseløft er vårt søsterselskap AF Bygg Oslo, som har gjennomført innføringskurs i BREEAM hos alle prosjekt- og anleggsledere, samt BREEAM AP-kurs blant alle prosjektledere, avslutter Groth.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom jubler

– Det er bare å gratulere med en god avgjørelse. Vi gleder oss til å samarbeide videre med AF Eiendom, når de nå skal implementere tiltakene, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

– Mange boligutviklere har allerede signert strakstiltakene og vi gleder oss over at stadig flere som kaster seg på. Det gir store positive konsekvenser for folk og klima, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.

– Mange boligutviklere har allerede signert strakstiltakene og vi gleder oss over at stadig flere som kaster seg på. Det gir store positive konsekvenser for folk og klima, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.
– Det er bare å gratulere med en god avgjørelse. Vi gleder oss til å samarbeide videre med AF Eiendom, når de nå skal implementere tiltakene, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Kontakt

De 10 første strakstiltak for boligutviklere

  • Innfør miljøledelse
  • Definer nivå på hvert prosjekts bærekraftsambisjon
  • Vurder byggets muligheter for samspill med omgivelsene
  • Etterspør innovasjon
  • Utnytt takflatene
  • Etterspør fleksible og arealeffektive løsninger
  • Etabler rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter
  • Etterspør fossilfri byggeplass
  • Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil
  • Lag bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensing og godt inneklima i bruksfasen

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.


No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her