Citykonferansen


Citykonferansen er årskonferansen til Norsk Eiendom. Den arrangeres i Oslo hvert år og har over av 500 deltakere. Det er en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til faglig påfyll gjennom en spennende konferanse, bankettmiddag med underholdning, samt utdeling av årets Citypris.

Vi arrangerer også årlig regionale Citykonferanser i Bergen, Stavanger (Citykonferansen Rogaland) og Bodø (Citykonferansen Nord).

Bildet under f.v.: Cityprisvinnerne Trond Erik Sveen, direktør prosjekt og utbygging og prosjektleder Jostein Swensen i Aspelin Ramm, vinner av Cityglød 2023 byrådssekretær i byrådsavdelingen for næring og eierskap Mansoor Hussain og adm. direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Cityprisen

Statutter

Cityprisen deles ut hvert år ved Citykonferansen Oslo og har også blitt delt ut noen år ved de regionale Citykonferansene. Formålet med Cityprisen er å premiere de byggherrer som gjennom sitt arbeid, strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og utvikler bedre bygg, byer og tettsteder. Det står enhver fritt å komme med forslag fra hver region.

Styret i Norsk Eiendom oppnevner en jury. Norsk Eiendom har fast plass i juryen. Medlemmer som oppnevnes f.o.m. 2020 oppnevnes for 3 år. Medlemmer kan gjenvelges for nye valgperioder.

Juryen velger ut tre prosjekter som alle blir vurdert og offentliggjort. Juryen utpeker ett av de tre nominerte prosjektene til vinner. Juryen har anledning til å avstå fra å kåre vinner for året.

Kriterier

Prosjektet skal levere på alle rammer og kriterier beskrevet under:

Rammer

  • Næringsbygg, enten enkeltbygg eller klynge av bygg med næring som hovedformål, kan være kandidater.
  • Boliger og funksjonsbygg kan inngå som underformål, men ikke fremstå som hoveddelen av prosjektet.
  • Bygget må være tatt i bruk før nominering for å kunne vurdere alle kriteriene godt nok

Prosjektet skal være et forbilde med overføringsverdi som kan inspirere andre til å strekke seg lenger for å bidra til positiv utvikling, høy kvalitet og læring til nytte for næringen og samfunnet.

Prosjektet skal levere på alle tre dimensjoner av bærekraft:

Sosialt/samfunnsmessig

Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det tilfører området og nabolaget en verdi, inngår på en god måte i en større helhet, og i sin utforming viser at den menneskelige dimensjon for brukere av bygget og området rundt er godt ivaretatt. Tilfører positiv stedsidentitet.

Fysisk miljø/klima

Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt. Det kan premieres for innovative og nyskapende tekniske og arkitektoniske løsninger som er miljø og klimamessig bærekraftige over tid. Det er det helhetlige klimagrepet som skal vurderes, og transformasjon og gjenbruk kan tillegges særlig vekt.

Økonomisk

Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi i form av en forsvarlig avkastning på investert kapital for eier.

Hvordan sender du inn din kandidat?

Innspill til Cityprisen sender du til firmapost@noeiendom.no. Vennligst ha med ordet Cityprisen samt årstall i emnefeltet.

Juryen for 2023 består av:

  • Netten Østberg, Asplan Viak (juryleder)
  • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
  • Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm
  • Anders Berggren, Malling & Co
  • Kristian Ahlmark, Schmidt Hammer Lassen Architechts

Eksempler på vinnere

Den nasjonale Cityprisen 2023
Sommero i Oslo

Cityprisen Rogaland 2018
BGE Contemporary Art Gallery

Cityprisen Hordaland 2017
Hotel Zander K i Bergen

Cityprisen Nord 2017
The Edge i Tromsø

Cityprisvinnerne gjennom tidene

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her