Vi sprer kunnskap om eiendoms­bransjen og bygger bro til samfunnet

Bli medlem
Bilde av BarCode Oslo om kveldingen
"Pasienten Norge" trenger øyeblikkelig hjelp

"Pasienten Norge" trenger øyeblikkelig hjelp

– Hjulene går rett og slett ikke rundt, noe som rammer både eiendomsbransjen og private på boligmarkedet, sier Tone Tellevik Dahl.

Se våre 10 tiltak som kan redde Norge ut av krisen.

Søk om ENØK-støtte i dag

Søk om ENØK-støtte i dag

Nå kan du få støtte for "tradisjonelle" energieffektivi­seringstiltak i næringsbygg, noe vi har jobbet for i lang tid. Enova kan støtte inntil 30 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 10 millioner kroner. Årets søknadsfrister er 27. oktober og 24. november kl. 12.00. Du kan også søke støtte til energikartlegging av eget bygg.

Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

Tilvisningsavtaler gir utbygger adgang til gunstig lån fra Husbanken til å bygge, kjøpe eller bygge om bygg til utleieformål.  1. desember inviterer Husbanken til webinar for å belyse mulighetene ved denne samarbeidsmodellen. Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl er på programmet.

Derfor bør du bli medlem i Norsk Eiendom

Norsk eiendomsbransje trenger en forening som fremmer bransjens interesser.

Det er ingen andre enn Norsk Eiendom som ivaretar privat eiendomsbransje. Hvis ikke bransjen stiller opp med medlemskap, vil vi ikke få anledning til å fylle denne rollen. Vi har nå over 320 medlemmer i ryggen. Disse gjør det mulig for oss å skape positiv oppmerksomhet om vår bransje som legger til rette for vekst og for trivsel i vakre bygg, byer og tettsteder.

Standardkontrakter

Standardkontrakter

Våre maler for avtaler er kontraktsmalene som «alle» benytter. De blir jevnlig gjennomgått og revidert, for å sikre at de er oppdaterte, relevante og balanserte, for både utleier- og leietakersiden.

Forventet høy etterspørsel etter flyktningeboliger. Registrer ditt tilbud her:

Forventet høy etterspørsel etter flyktningeboliger. Registrer ditt tilbud her:

Kommunene vil fortsatt trenge hjelp fra private aktører for å fremskaffe tak over hodet til dem som flykter fra krigen i Ukraina. Har du ledige boliger eller bygg som egner seg til bosetting? Registrer ditt tilbud hos oss, og vi formidler videre til kommunene.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her