Her er de nominerte til årets Citypris

26
.
January
2023
Her er de nominerte til årets Citypris

26
.
January
2023

Her er de nominerte til årets Citypris

Den nasjonale Cityprisen skal deles ut på Citykonferansen på The Hub i Oslo 2. mars. Årets nominerte springer ut fra et sterkt felt og juryens arbeid har derfor vært spesielt givende. Kandidater fra hele landet har vært vurdert både i videomøter og på fysiske befaringer.

Netten Østberg.

– Vi har møtt mange dedikerte, ambisiøse og modige utviklere i år og ser at eiendomsbransjen i stor grad har gått fra å være eiendomsutviklere til å være byutviklere til å være samfunnsutviklere. Samfunnsansvaret gjenspeiles blant annet i større variasjon i konsepter, mer åpenhet, deling og dynamikk, sier juryleder for Cityprisen Netten Østberg i Asplan Viak.

Med seg i juryen har hun Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Anders Berggren (Malling), Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm) og Kristian Ahlmark (Schmidt Hammer Lassen).

Tone Tellevik Dahl.

– I år har flere av juryens medlemmer vært inhabile i deler av vurderingen av kandidatene, dette har vi håndtert på vanlig måte, ved at ikke alle fikk være til stede i rommet da endelig beslutning ble tatt, forsikrer juryleder Østberg.  

– Det er et privilegium å bli presentert for et så stort spenn av type prosjekter; alt fra rehabilitering og nybygg, områder og enkeltbygg. Det er tre svært gode kandidater som nå kniver om årets pris, forteller Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.  

Årets nominerte er ulike, men har også klare likhetsstrekk. De leverer alle godt på kriteriene om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. I år fremhever juryen at alle nominerte på hver sin måte handler om byreparasjon, der prosjektene gjenoppdager nye potensialer i byen i en eksisterende kontekst, med fokus på kvalitet og tilgjengelighet.  

En annen fellesnevner er at man har tatt grep som tilgjengeliggjør tidligere lukkede deler av byen og gir dem ny attraktivitet og mening. Felles for alle de nominerte er også at de tar et aktivt eierskap til deler av driften i oppstartsfasen, mer enn vi vanligvis har sett tidligere.  

Meld deg på Citykonferansen i dag. 10 % rabatt for medlemmer i Norsk Eiendom.

Det er med stor glede vi nå kan presentere tre nominerte prosjekter til Cityprisen 2023:

Sommerro

 • Aspelin Ramm, Strawberry Brothers
 • Sommerrogata 1, Oslo
 • Åpnet september 2022
 • Hotel, boliger, restaurant, bad, BTA 36.900 m2 (29.600 m2 hotell/næring og 7.300 m2 bolig)

Sommero fasade mot Drammensveien.

Sommerro er et kompromissløst og generøst prosjekt, som løfter den historiske bygningen fram og inkluderer den på en god måte i nabolaget. Konsept og planløsning er komponert med stor bevissthet om hvordan invitere inn og setter med dette en ny standard for hvordan et hotellbygg kan være, både for gjestene og byens befolkning. Det er også lagt vekt på å samspille med Solli Plass og tilføre nye kvaliteter i uteområdene som ønsker en velkommen. Prosjektet lykkes svært godt med å gjøre det eksklusive tilgjengelig for alle.

Historisk rehabilitering på dette nivået er kostbart, krever genuint engasjement fra utvikler, og høy kompetanse på både historie og håndverk.  Prosjektet har gjort et stykke norsk kulturarv, både av arkitektur og integrerte kunstverk, til en attraksjon i seg selv. og samtidig har man tilført nye funksjoner og hatt en kreativ tilnærming til en nyfortolkning av historien.

Eierne bak prosjektet har vist vilje til kvalitet, tar langsiktig eierskap til drift og forener globalt utsyn med lokal forankring.

Tullinkvartalet

 • Entra Eiendom
 • Kristian August gate 13-19, Universitetsgt 7, Oslo
 • 5 bygninger, kontor, restaurant, undervisning/universitet, 55 000 BTA m2
 • Åpnet over tid 2019 – 2022  

Indre gård ved Tullinkvartalet.

Tullinkvartalet har blitt et unikt og spennende område i byen, som tilfører noe nytt og på mange måter u-typisk Oslo. Det fremstår nå som et urbant område, med en ny type byrom, nye forbindelseslinjer, en kombinasjon av ombygg og nybygg, og ikke minst et stort mangfold i funksjoner og målgrupper. Her har man både (gjen)skapt og hentet frem kvaliteter i bakgård og passasjer.  

Prosjektet har testet ut og gjennomført høye ambisjoner for bærekraft og enkeltbygg har blitt et forbilde for gjenbruk. Utvikler har involvert bredt og hatt en søkende tilnærming til utforming av prosjektet over lang tid.  

Åpningen av kvartalet har blitt en av nøkkelkvalitetene i kvartalet. Lyskunst som virkemiddel, funksjon og attraksjon er et annet spennende særtrekk og en innovasjon der man har strukket seg lenger.  Prosjektet fremstår som et kjærkomment alternativ til de siste tyve-årenes tilnærming til byutvikling og fokuserer på variasjon og spenn i innhold.

VIA

 • Storebrand og Aspelin Ramm
 • Ruseløkkveien 26 Oslo
 • Åpnet påsken 2022
 • Kontor, handel, service, 62 000 m2

VIA fasade ut mot Nasjonalmuséet.

VIA er storskala byreparasjon, med positive ringvirkninger og «sammenhengskraft» langt utover egen tomt. Det overordnete byplangrepet som har fulgt prosjektet fra første skisse, skaper et nytt byrom og nye forbindelseslinjer gjennom området som er tilgjengelig for alle gjennom hele døgnet.  

Prosjektet viser høy kvalitet i alle ledd, med en arkitektur som både er fremtidsrettet og tidløs. Nye modige konsepter er valgt, blant annet revolusjonerende fasadeløsninger. Bygget har på tross av sin størrelse en dimensjonering og komposisjon som gir det en menneskelig skala, og tilpasser seg områdets materialitet, forbindelseslinjer og topografi på en særlig god måte.

Utvikler har tatt stort eierskap til driften, noe som gir merverdi for brukere av bygget. Bygulv, sambruk og kontakt med byen har vært viktig i prosjektutviklingen, og dermed er kontorbygget blitt noe mer enn fantastiske arealer for leietakere, men også et nytt gravitasjonspunkt i bydelen til glede for nabolaget og byen for øvrig.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her