Husk frist for åpenhetsrapportering 30. juni – se nyttige verktøy!

23
.
June
2023
Husk frist for åpenhetsrapportering 30. juni – se nyttige verktøy!

Husk fristen for å rapportere om aktsomhetsvurdering 30. juni. BNL har samlet nyttige verktøy og laget en veileder for rapporteringen.

23
.
June
2023

Husk frist for åpenhetsrapportering 30. juni – se nyttige verktøy!

Senest 30. juni skal større virksomheter rapportere og offentliggjøre sine aktsomhetsvurderinger.

Fristen for å redegjøre for "Næringslivets menneskerettighetslov" nærmer seg med stormskritt: Senest 30. juni skal større virksomheter rapportere og offentliggjøre sine aktsomhetsvurderinger. Byggenæringens Landsforening (BNL) har laget en nyttig side med en veileder, maler og andre nyttige verktøy samt opptak fra et webinar om åpenhetsloven i april i regi av Rørentreprenørene.  

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022. I tillegg til å fremme virksomheters arbeid på dette området er hensikten med loven å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter. Dette er definert til virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat/Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her