Lovende takter fra PBE-direktør på høstmøtet

20
.
October
2022
Lovende takter fra PBE-direktør på høstmøtet

– Vår etat har tre hovedmål: Å jobbe for en grønn by, bidra til å bygge flere boliger og effektiv saksbehandling. Det første målet oppfyller vi godt, men vi har en del å gå på med de to siste, sa Kari Andreassen.

20
.
October
2022

Lovende takter fra PBE-direktør på høstmøtet

– Jeg vil forplikte meg på bedre fremdrift og bidra til å få fart på planprosessene, sa "superbyråkrat" og konstituert direktør Kari Andreassen i Oslos plan- og bygningsetat på Norsk Eiendoms høstmøte.

Kari Andreassen var en av innlederne i det faglige programmet på det tradisjonelle høstmøtet, som denne gang ble avholdt på Via Vika med Aspelin Ramm og Storebrand som godt vertskap.

Andreassens programerklæring falt i svært god jord hos de oppmøtte medlemmene, som også fikk anledning til å stille direktøren spørsmål. Hun var tydelig på at hennes fokus vil være på etatens indre liv og forbedringsprosesser der, slik at opptredenen hos Norsk Eiendom vil være av det sjeldne slaget.

– I de åtte ukene jeg har vært i PBE har jeg vært opptatt av å dytte på kultur og holdninger. Vi har mye regelverk, krav og veiledere som strammer in handlings­rommet, men jeg er opptatt av at godt nok ofte er godt nok. For tidsbruk er også kvalitet! Vår etat har tre hovedmål: Å jobbe for en grønn by, bidra til å bygge flere boliger og effektiv saksbehandling. Det første målet oppfyller vi godt, men vi har en del å gå på med de to siste. Så da er det bedre å av og til bli hengt ut for å gjøre en feil enn for tidsbruk, sa den konstituerte direktøren.

Fokus på strømstøtte og energieffektivisering

Høstmøtet var ellers en anledning for Norsk Eiendom og adm.dir. Tone Tellevik Dahl til å overfor medlemsbedriftene oppsummere hva organisasjonen har gjennomført så langt i 2022, og hva som er viktig denne høsten og inn i 2023. I sin gjennomgang innledet Tellevik Dahl med å konstatere at bransjen har gått fra én krise – korona – til en annen; krigen i Ukraina og alt det har ført med seg av makroøkonomiske utfordringer samt sterkt økte strømpriser.

Hun kunne fortelle at Norsk Eiendom snarlig invitere til et "krisemøte" på toppleder­nivå for felles analyse og diskusjon om utfordringene eiendomsbransjen møter akkurat nå og i tiden som kommer. Hun henviste også at det ligger mye nyttig og lett tilgjengelig informasjon og juridiske støttedokumenter på foreningens nettsider, som for øvrig nylig har fått en "make-over".

– I høst har vi vært tydelige og synlige spesielt rundt strømpriser, strømstøtte og energieffektivisering. Strømstøtten treffer bare 20 000 bedrifter, og i praksis er det kun leietagere som kan søke om midler til energieffektivisering. Vi har vært opptatt av å formidle til politikerne at det er byggeierne som sitter med virkemidlene og myndig­heten til å investere i ENØK-tiltak, og da må insentivene fra Enova og andre treffe dem. Nå ser det heldigvis ut som at Stortinget gjør endringer på dette i behandlingen av statsbudsjettet, sa Tellevik Dahl.

Aktivt år for Norsk Eiendom

I sin innledning viste Norsk Eiendoms direktør også til andre viktige saker så langt dette året:

  • Boligutleie som nytt satsningsområde for Norsk Eiendom. Profesjonelle boligutleiere har nå en bransjeforening i ryggen og politikerne har fått utleie på radaren. Det er ansatt en prosjektleder, Ida Hjeltnes, som blant annet jobber med å utvikle et Boligmerke for utleie og en bransjeveileder for beboerinvolvering.
  • Videreutvikling av standardkontraktene som Norsk Eiendom har jobbet med i 20 år, en viktig og eksklusiv medlemsfordel. De er også oversatt til engelsk.
  • Norsk Eiendom har vært partshjelp ved vår advokat Sven Magnus Rivertz i den såkalte Bergskogen-saken. Saken ble vunnet både i tingretten og lagmannsretten, Oslo kommunen anket ikke videre.
  • Utarbeidelse av to rapporter om kontorarbeidsplassen etter korona.
  • Mangfold i fokus gjennom produksjon av mangfoldsrapporten i samarbeid med OsloMet. Undersøkelsen vil bli gjentatt når det har gått noe tid.
  • I 2022, som i 2021 og i 2023, er Norsk Eiendom med i partnerfellesskapet Bygg Arena Arendal under Arendalsuka. Denne sommeren var det fullt på alle 32 arrangementer.
  • Strakstiltak 2.0 for bærekraft er lansert.
  • Vi har hatt og har forskningssamarbeid sammen med NMBU, Oslo Met, BOVEL, SINTEF og Samfunnsøkonomisk analyse.
  • Digital eiendomshandel, effektive planprosesser og veileder for sjakter og rør er under utvikling.

Vi hadde også invitert den sosiale entreprenør-virksomheten "Sisters in Business" til høstmøtet. Tone Tellevik Dahl intervjuet Zainab Mohsini om hva de har fått til med produksjon av produkter som store handlenett laget av byggavfall, og hva det har betydd for Zainab og hennes kolleger å komme i arbeid.

De store og gode handlenettene fra Sisters in Business var gaven til de som bidro med foredrag på høstmøtet. Tone Tellevik Dahl oppfordret alle til å undersøke hvilke muligheter det finnes hos dem og andre virksomheter for bruke det som ellers skulle blitt avfall.

Deltagerne på høstmøtet 2022 fikk også en gjennomgang av bygget og Vikas historie av Truls Nergaard og Gunnar Bøyum, før en befaring både innendørs og utendørs i VIA Vika. Møtet ble avsluttet med en hyggelig og god middag.

Les mer

Presentasjon om VIA og byggets historikk

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her