Oppløftende grønne takter fra Enova

4
.
April
2022
Oppløftende grønne takter fra Enova

4
.
April
2022

Oppløftende grønne takter fra Enova

Det er svært gledelig at Enova kommer på banen og tilbyr støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet, sier Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Tone Tellevik Dahl mener behovet for denne type virkemidler er både stort etterlengtet.

– Byggherrene sitter med et stort ansvar når de igangsetter prosjektering på nybygg og rehabilitering av bygg. Enn så lenge er det ikke et fungerende ombruksmarked, og da trenger vi virkemidler som det Enova nå oppretter. Disse vil bidra til økt innsikt, oppmerksomhet og ikke minst økt omfang av ombruk av byggevarer. Dette er helt avgjørende for å kunne nå våre klimamål, all den tid materialer står for om lag 50 prosent av våre direkte og indirekte utslipp, sier hun.

Tone Tellevik Dahl.

Byggherrer må ta føringen

Det er hos byggherrene at mye av grunnlaget legges for det grønne skiftet i bransjen, og hun mener de må helt klart få en viktig rolle når Enovas pott skal fordeles.

– Jeg håper at byggherrene nå tar i bruk disse støtteordningene. Det er gjennom bestillermakten man skaper og endrer markedet, og hvordan resten av verdikjeden innretter seg. Det ansvaret er våre medlemmer opptatt av, og når vi nå skal gå opp nye løyper knyttet til ombruk vil de nye støtteordningene være gull verdt, sier hun.

Støttetilbud med start- og sluttdato

Enova, som eies av Klima- og miljødepartementet, har med det nye tilbudet mål om å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt.

I en pressemelding skriver de blant annet at de støtter de som går foran i uttesting av ny teknologi og nye løsninger som Norge trenger for å nå klimamålene for 2050.

– Dette betyr at alle våre støttetilbud har en start og en sluttdato. De siste årene har byggebransjen gjort mye bra arbeid som bereder grunnen for mer ombruk. Markedet er fortsatt umodent, og med de nye støtteprogrammene ønsker Enova å gi ombruk et realt løft, uttaler sier Anna Theodora Barnwell markedssjef tjenesteyting og sluttbruk i Enova.

Dette er de nye støtteprogrammene:

Tilbud 1: Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg. Kartleggingen skal gi et godt beslutningsunderlag for mulige ombruksprosjekt, og øke volumet av brukte materialer i markedet.

Byggeier får støtte fra Enova til å utføre befaring, tilstandsvurdering, kartlegging og utarbeidelse av en ombruksrapport. Kartlagte materialer skal enten ombrukes i søkers egne prosjekter eller legges ut på en egnet digital markedsplass.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 200 000 kroner.

Tilbud 2: Mulighetsstudie for ombruk og arealfleksibilitet i bygg

En mulighetsstudie synliggjør alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt. Enova kan gi støtte til mulighetsstudier av ett eller flere av følgende tema:

  • Bygge med mest mulig ombruk
  • Designe bygg for fremtidig demontering og ombruk
  • Ombruk av hele bygg, hvor man rehabiliterer eksisterende bygg heller enn å bygge nytt
  • Bygge for arealfleksibilitet/flerbruk med den hensikt å redusere behov for nytt areal

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner.

Tilbud 3: Prosjektering for ombruk

For å benytte ombrukte materialer i et byggeprosjekt må det gjerne legges ned ekstra tid i prosjekteringsfasen. Gjennom dette tilbudet kan Enova dekke en del av de ekstra arbeidstimene som er direkte knyttet til ombruk i prosjekteringen. Aktiviteter som støttes kan blant annet være:

  • Søk etter tilgjengelige ombrukbare materialer
  • Tilpasninger i prosjektering og design
  • Planlegging av logistikk
  • Merarbeid knyttet til dokumentasjon
  • Beregning av kostnader og klimagassreduksjon forbundet med å benytte ombrukbare materialer.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 600 000 kroner.

Les hele pressemeldingen her:
Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen

Mer informasjon:
De nye støtteordningene (Enova.no)

Les artikkel med Tone Tellevik Dahl på Bygg.no


Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her