Oslos fjernvarmepolitikk gir økte klimautslipp

26
.
January
2023
Oslos fjernvarmepolitikk gir økte klimautslipp

26
.
January
2023

Oslos fjernvarmepolitikk gir økte klimautslipp

Oslo kommunes praktisering av tilknytningsplikt for fjernvarme gjør det tilnærmet umulig å investere i energieffektive og mer klimavennlige løsninger lokalt, som for eksempel varmepumper basert på bergvarme eller solcelleanlegg. – Ikke en miljøhovedstad verdig, sier Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

I Plan- og bygningslovens paragraf 27-5 om fjernvarme heter det at "Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning". I forarbeidene til loven (2007-2008) vises det også til at «Reglene ble utformet med utgangspunkt i en annen boligstandard/byggstan­dard enn den vi kan forvente i årene fremover. Det er stor sannsynlighet for en økning i antall boliger med lavenergistandard.»

Tone Tellevik Dahl.

– Slik fungerer det dessverre ikke i Oslo. Der er man så opptatt av å få avsetning for spillvarmen fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud at det nesten er umulig å få unntak fra tilknytningsplikten. I tillegg bruker Oslo kommune fiktivt høye utslippsfaktorer for elektrisitet slik at varmepumpe-alternativene og lokale varmesentraler tilsynelatende kommer miljømessig dårligere ut. Denne politikken sperrer for energieffektivisering og øker utslipp av klimagasser, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Bukk og havresekk

Møller Eiendom er blant eiendomsutviklerne som har spurt Plan- og bygnings­etaten (PBE) om hva som skal til for å få unntak fra tilknytningsplikten. Svaret er en syv sider lang veileder, hvor man blant annet må dokumentere anleggets komponenter, livsløpsvurderinger, grad av innovasjon og rørenes dimensjoner hvis bygget skal tilkobles fjernvarme.  

– Det er viktig at tilknytningsplikten er transparent, rasjonell og i tråd med ønsket langsiktig utslippsutvikling. Men i Oslo er rammeverket for unntak komplisert og diskriminerende, søkerne opplever prosessen som et dokumentasjonsmareritt. Beregningene av de alternative løsningene ser dessuten bort fra de offisielle utslippsfaktorene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det gjør at varmepumpe- og solalternativene kommer kunstig dårlig ut, fremholder Norsk Eiendoms direktør.

Hun reagerer også kraftig på at Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum), som konsesjonseier og deleier av forbrenningsanlegget på Klemetsrud, brukes som konsulent av PBE når søknader om unntak skal behandles.  

– Celsio har en direkte økonomisk interesse i streng praktisering av tilknyt­nings­plikten. Det er utrolig spesielt at en inhabil aktør skal vurdere konkur­rerende alternativer - en aktør som attpåtil er eid av kommunen. Dette er bukken som skal passe havresekken på sitt verste, sier Tone Tellevik Dahl.

Karbonfangst vil ta tid – og avfall vil fortsatt forurense

I sin veileder for unntak fra tilknytningsplikten innrømmer PBE at fjernvarmen fra Klemetsrud på ingen måte er utslippsfri, forbrenningen av nærings- og husholdningsavfall bidrar med høye CO2-utslipp. Slik vil det være frem til det planlagte anlegget for karbonfangst (CCS) står ferdig.

– Klemetsrud er det største utslippspunktet for klimagasser i Oslo, med en andel på cirka 17 prosent av de totale direkte utslippene. Karbonfangst er bra, men det vil ta lang tid å få anlegget i drift. Det er et paradoks at kommunen i mellomtiden tvinger utbyggere til å koble seg til anlegget når alternativet er løsninger med langt mindre utslipp og som dermed kan bidra til å nå Oslos klimamål for 2030, påpeker Tellevik Dahl. Hun legger til:

– I motsetning til fjernvarmeanlegg med karbonfangst, som fortsatt vil være avhengig av at stor avfallsproduksjon som bidrar til store utslipp ved produk­sjon, bruk og transport til anlegget, vil både sol og varmepumpe bidra til betydelig mindre utslipp totalt sett, avslutter Tone Tellevik Dahl.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her