Storstilt energieffektivisering og -produksjon er mulig

Storstilt energieffektivisering og
-produksjon er mulig

26
.
April
2023
Storstilt energieffektivisering og -produksjon er mulig

26
.
April
2023

Storstilt energieffektivisering og -produksjon er mulig

Storstilt energieffektivisering og
-produksjon er mulig

Norsk Eiendom (NE) har sammen med Grønn Byggallianse (GBA) sendt inn høringsinnspill til Energikommisjonens rapport "Mer av alt raskere".

NE og GBA støtter kommisjonen helhjertet i at det er et stort og lønnsomt potensial for energieffektivisering i boliger og yrkesbygg, og at det anbefales å få på plass tiltak og virkemidler raskt for å utløse dette. De to organisasjonene mener at byggsektoren kan bidra til storstilt energieffektivisering og økt energiproduksjon. Men skal det være mulig, må det trykkes på noen viktige knapper:  

 • Det er viktig å gjøre det tydelig hvilke offentlige aktører som har ansvar for hva (energimerkeordningen, økonomiske incentiver med mer) og sikre at virkemidlene drar i samme retning.  
 • Vi trenger et nasjonalt energieffektiviseringsløft med klare etterprøvbare mål for bygg- og eiendomssektoren, samt en plan for å nå målene og rapportere måloppnåelse.  
 • Det må stilles egne energikrav i Byggteknisk forskrift (TEK) tilpasset energirehabilitering og på et nivå som stimulerer til rehabilitering fremfor riving.  
 • Det må lages økonomiske insentiver for energieffektivisering som består av mer enn støtteordninger. Eiendomskattelova må endres slik at kommuner kan gi lavere eiendomsskatt til særlig energieffektive bygg.  
 • Krav til offentlige leietakere om å leie energieffektive bygg må stilles slik de fremmer rehabilitering framfor riving, for eksempel med differensierte krav for nye versus eksisterende bygg.  
 • Enovas mandat må utvides og prioritere eksisterende bygg.  
 • Bygninger må utnyttes til lokal energiproduksjon og overskuddsstrøm bør kunne selges nettleiefritt til de nærmeste eiendommene.  
 • Energieffektiviseringsmålene må settes ut fra et på teknisk potensial og rammebetingelsene må legge til rette for at det lønner seg å nå målene.  
 • Avskrivningsreglene for miljøtiltak må endres slik at de gjenspeiler tiltakets levetid.  
 • Energipolitikken må være teknologinøytral.

Stort potensial i yrkesbygg  

Vi har også sendt inn et felles høringssvar til Nasjonal handlingsplan for energi­effektivisering, som skal legges frem i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2024. Der understreker de at potensialet for energieffektivisering i yrkes­bygg er svært stort. Til tross for at det generelt er generelt færre beslutnings­takere per kvadratmeter i yrkes­byggene, og at eiere og driftere er mer profesjonelle, har det frem til nylig vært størst oppmerksomhet knyttet til energieffektivisering av boligbygg.  

En del av punktene i høringssvaret går igjen fra høringen om Energikommisjo­nens innstilling, men i tillegg er det flere konkrete punkter om økonomiske virkemidler og Enovas mandat. Hovedanbefalingene fra NE og GBA er:  

 • Enova må gi tilskudd og lån til tiltak i eksisterende bygg og bruk av moden teknologi.
 • Enova bør gi støtte til et kompetanseløft hos driftere av bygg.
 • Offentlige leietakere bør kreve at nybygg de leier har energikarakter A.
 • Grønne energiinvesteringer må avskrives over kortere tid og harmoniseres med tiltakenes levetid.

Lenker

Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her