Omdømmebygging

Denne verktøykassen består av syv moduler til hjelp i omdømmearbeidet i en eiendomsbedrift. Modulene inneholder hjelp til hvordan ledergruppen kan arbeide med ulike områder for å styrke selskapets renommé i samfunnet.

Et stort fotavtrykk

Eiendomsbransjen setter preg på Norge. Bransjen representerer den største kategorien investeringer i landet, og preger lokalsamfunn på en svært tydelig måte. Eiendomsbransjens utforming av byer og tettsteder blir stående i generasjoner.

Derfor har vi et betydelig samfunnsansvar, og samfunnet omkring har blikket rettet mot oss.

Bransjens omdømme skapes innenfra

Vårt omdømme er resultatet av eiendomsselskapenes opptreden overfor de gruppene som de har berøring med og selskapenes kommunikasjon med omverdenen. Det er omdømmet som definerer hvilket handlingsrom selskapene har; i forhold til kunder, leverandører, finansieringsinstitusjoner, kommunale myndigheter og nabolaget.

Eiendomsbransjens totale omdømme skapes ikke av bransjeforeningen alene. Det er først og fremst selskapene selv og hvordan de opptrer som skaper det totale bransjeomdømmet. Og det er slik at de negative eksemplene lettere preger dette bildet enn de positive. En bransje er derfor sjelden bedre enn det svakeste ledd.

Omdømme påvirker lønnsomhet

Det er klare sammenhenger mellom selskapets omdømme på den ene siden, og handlingsrom og dermed utviklingsmuligheter og lønnsomhet på den andre. Et selskap med et svakt omdømme vil stille med et handicap i forhold til f. eks. å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere, oppnå optimal finansiering, sikre de ønskede leietakerne eller å møte effektivitet og imøtekommenhet hos kommunale myndigheter. Et sterkt omdømme vil som regel ha den motsatte effekten.

En verktøykasse

Norsk Eiendom har fått utviklet en verktøykasse med syv moduler til hjelp i ditt omdøm­mearbeid.

Modulene inneholder hjelp til hvordan ledergruppen kan arbeide med ulike områder for å styrke selskapets omdømme.

Logg inn øverst på siden for å få tilgang til alle modulene.

Eiendomsbransjen er mangfoldig. Noen selskaper er svært store, andre er små. Enkelte har kommet svært langt i f. eks. merkevarebygging, omdømmeforvaltning og dialog med sentrale interessentgrupper. Andre har til nå ikke hatt fokus på dette eller kapasitet til å ta tak i omdømmearbeidet.

Verktøykassen med de syv modulene er ment som en meny, der ledergruppen kan velge ett eller flere temaer som det føles naturlig å gripe fatt i. Alternativt kan man systematisk arbeide seg gjennom alle syv modulene – som sett i en helhet danner byggesteiner som følger naturlig etter hverandre i omdømmearbeidet.

Noen moduler er primært rettet mot å skape refleksjon, diskusjon og økt bevissthet i ledergruppen. Andre er mer praktisk orientert og kan tjene som veivisere i praktiske oppgaver, som f. eks. dialog med mediene. Flere av modulene er innrettet slik at ledergruppens konklusjoner kan videreføres i selskapets rutiner eller kvalitetssystem.

"Det oppstår ingen verdi før kunden mener det samme."
Jan Blichfeldt.

I dette opptaket får du en gjennomgang av modulene og mange tips om hvordan jobbe for og med kunder.

No items found.

Dokumenter relatert til omdømmebygging er kun tilgjengelig for medlem.

Logg innBli medlem

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter.
Klikk her for å registrere deg som bruker.

Kommende arrangementer

Se alle arrangementer
No items found.

Medlemseksklusive publikasjoner

Se alle publikasjoner

Presentasjoner

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her