Om vårt næringspolitiske arbeid

Vi arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser som legger til rette for en bærekraftig by- og stedsutvikling.

Vår hovedoppgave er å være medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, byråkrater og politikere. Vi ønsker gode og forutsigbare rammebetingelser for bransjen, som gir handlingsrom for eiendomsselskapene til å bruke den kompetansen de har til å utvikle nye bolig- og næringsarealer og nye by- og nærmiljøer.

Eiendomsbransjen har et stort samfunnsansvar, da det vi bygger former våre liv. Vi er opptatt av at våre medlemmer, og bransjen for øvrig, skal være seg dette ansvaret bevisst. Det handler om å bidra til en ansvarlig steds- og byutvikling til glede både for menneskene som bor og virker der, byen og samfunnet og for eierne.

Norsk Eiendom har et tett og godt samarbeid med sentrale myndigheter. Vi gjennomfører møter, deltar i prosjekter, gir høringsinnspill og fremmer forslag.

Vi fungerer også som en kommunikasjonskanal fra myndighetene og til næringen. Vi sørger for å informere og oppdatere våre medlemmer når det kommer nye lover, regler, forskrifter eller andre nyheter som påvirker bransjen.

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

Effektive planprosesser

Effektive planprosesser

Effektive planprosesser

Effektive planprosesser

Effektive planprosesser

Effektive planprosesser

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Regjeringen ønsker å styrke Husbanken, men altfor mye i boligmeldingen er "til vurdering"

– Vi mener man heller burde gjøre justeringer i boliglånsforskriften for å gi nyetablerere bedre muligheter til å tidligere kjøpe egen bolig med lån i banken, uten å måtte gå via Husbanken, sier Tone Tellevik Dahl.

Skivebom fra husleielovutvalget

Norsk Eiendom er dypt bekymret over husleielovutvalgets delrapport. – Forslagene er oppsiktsvekkende og urovekkende. Disse endringene vil ikke føre til bedre bomiljø, men heller motsatt, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør.

Hvorfor tar reguleringsprosessen så lang tid?

Plan- og bygningsetaten har gjennomført et stort analyseprosjekt for å identifisere tidsbruk i planprosessen. På dette frokostmøtet får du ta del av funnene samt hvilke tiltak som er satt i gang så langt.

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Aktuelt fra LinkedIn

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her