Om vårt næringspolitiske arbeid

Vi arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser som legger til rette for en bærekraftig by- og stedsutvikling.

Vår hovedoppgave er å være medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, byråkrater og politikere. Vi ønsker gode og forutsigbare rammebetingelser for bransjen, som gir handlingsrom for eiendomsselskapene til å bruke den kompetansen de har til å utvikle nye bolig- og næringsarealer og nye by- og nærmiljøer.

Eiendomsbransjen har et stort samfunnsansvar, da det vi bygger former våre liv. Vi er opptatt av at våre medlemmer, og bransjen for øvrig, skal være seg dette ansvaret bevisst. Det handler om å bidra til en ansvarlig steds- og byutvikling til glede både for menneskene som bor og virker der, byen og samfunnet og for eierne.

Norsk Eiendom har et tett og godt samarbeid med sentrale myndigheter. Vi gjennomfører møter, deltar i prosjekter, gir høringsinnspill og fremmer forslag.

Vi fungerer også som en kommunikasjonskanal fra myndighetene og til næringen. Vi sørger for å informere og oppdatere våre medlemmer når det kommer nye lover, regler, forskrifter eller andre nyheter som påvirker bransjen.

Forventet høy etterspørsel etter flyktningeboliger. Registrer ditt tilbud her:

Kommunene vil fortsatt trenge hjelp fra private aktører for å fremskaffe tak over hodet til dem som flykter fra krigen i Ukraina. Har du ledige boliger eller bygg som egner seg til bosetting? Registrer ditt tilbud hos oss, og vi formidler videre til kommunene.

Dagens regelverk oppfattes i eiendomsbransjen å være til hinder for gode, grønne løsninger.

I dag er det ikke lov å dele strøm på tvers av mindre enheter uten konsesjon, dersom anlegget produserer mer enn 100 kW inn i nettet. Når EUs taksonomi nå rykker stadig nærmere, er det nødvendig med endring av dette regelverket hvis eiendomsaktører skal ha sjanse til å innfri energikravene og dermed klimamålene.

Hvorfor tar reguleringsprosessen så lang tid?

Plan- og bygningsetaten har gjennomført et stort analyseprosjekt for å identifisere tidsbruk i planprosessen. På dette frokostmøtet får du ta del av funnene samt hvilke tiltak som er satt i gang så langt.

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Mobil: 975 09 225

Aktuelt fra LinkedIn

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her