Åpenhetsloven – rapportering og rutiner

Åpenhetsloven – lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – trådte i kraft 1. juli 2022. Hensikten med loven er å fremme virksomheters arbeid innen dette området, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter. Rapporteringsfrist hvert år er 30. juni.

Veileder, maler og opptak fra webinar

BNL har satt sammen verktøy for oppfyllelse av åpenhetsloven, med maldokumenter, en veileder, opptak fra webinar samt nyttige lenker.

Se også webinaret Åpenhetsloven – er vi klare?

No items found.