Bærekraftstrategi

Eiendomsbransjens rolle i å nå bærekraftsmålene til FN.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan som skal nås innen 2030. Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammen­hengen mellom disse tre som avgjør om noe er bærekraftig. Bærekraftsmålene har 17 overordnede mål og 169 tilhørende delmål.

Relevans: Stortingsmeldingen om bærekraftsmålene (Meld. St. 24) understreker behovet for samstemthet mellom hva vi gjør i Norge og ellers i verden. Selv "nasjonale næringer" har globale koblinger. Derfor har tiltak i Norge – også i næringslivet – betydning for bærekraftsmålene.

Krav og muligheter: Eiendomsbransjen vil bli påvirket av nasjonale myndigheters forpliktelse til FNs bærekraftsmål. Både som konsekvens av kommende EU-direktiver og finansbransjens risikovurdering, ser vi endrede vilkår fra bankene for bærekraftige bygg. Vi begynner også å se endringer i etterspørselen.

Omverden vår er i endring, og det er forretningsmessig fornuftig å være frempå og forberedt. Bærekraft er konkurransekraft.

BærekraftstrategiBærekraftstrategi

Bærekraftstrategi

No items found.