LCAbyg-NOR – verktøy for klimarapportering

1. juli 2023 trådte lovkravet om klimagassregnskap for alle byggeprosjekter i kraft. LCAbyg-NOR er et verktøy som hjelper deg å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til nye og eksisterende bygg.

Ved å legge til generell informasjon om bygningen, bygnings- og konstruksjonsdeler, avfall, transport og energibruk, kan livssyklusens miljøprestasjon evalueres, i henhold til kravene til klimagassberegning i TEK 17, og BREEAM-NOR 6.0.

LCAbyg er utarbeidet av SINTEF på bestilling fra EBA (Entreprenørforeningen) og Grønn Byggallianse. Det er gratis og åpent for alle.

Se veiledning her

No items found.