Leverandørkrav

Felles klimakrav kan løfte hele bygg- og eiendomsbransjen. Verktøyet gir eiendomsbesittere konkrete klimakrav de kan stille til leverandører. En bransjeinitiert redaksjonskomite har utarbeidet veilederne og forankret kravene via høringsrunder. Grønn Byggallianse har hatt en faglig- og sekretærrolle, mens Norsk Eiendom bistår i det videre arbeidet med å distribuere verktøyet.

Veileder: Still klimakrav til leverandører

Etter initiativ fra Møller Eiendom våren 2020 gikk en gruppe eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere sammen i en arbeidsgruppe for å definere relevante klimakrav i innkjøpsprosesser. Kravene har til hensikt å stimulere til økt kompetanse og bedre virksomhetsstyring på klimaområdet.

Verktøyet skal kunne benyttes fritt av alle virksomhetene helt eller delvis, og kan fritt innrettes etter måten virksomheten gjennomfører innkjøpsprosessen.

Direktør Isak Oksvoldsvarer på spørsmål om klimakravene
Direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom, Isak Oksvold, svarer på spørsmål om klimakravene.

Verktøyet består av:

 • Veileder for byggherrer
 • Kravspesifikasjon med veiledning for leverandørene
 • Excel-ark som leverandørene kan benytte i sin besvarelse

Arbeidet har vært ledet av en redaksjonsgruppe bestående av:

 • Isak Oksvold, Møller Eiendom (leder)
 • Evija Izaka, Entra
 • Jennifer Lamson, Höegh Eiendom
 • Martine Pettersen, Oslo Pensjonsforsikring
 • Bodil Motzke, Undervisningbygg
 • Øystein Liverød, Universitetet i Oslo
 • Sekretariat: Linn Palm, Grønn Byggallianse

Øvrige deltagere i arbeidsgruppen har vært:

 • Aspelin Ramm
 • Avantor
 • Braathen eiendom
 • AB Invest AS
 • OBOS
 • Storebrand Eiendom
 • Newsec Basale
 • Alfa Eiendom
 • Olav Thon Eiendom
 • Selvaag Eiendom
 • EC Dahls Eiendom
 • Bodø kommune
 • Stor-Oslo Eiendom
 • Eiendomsspar
 • Ferd Eiendom
 • Fabritius
 • Undervisningsbygg
 • Oslo S Utvikling
 • GC Rieber Eiendom

No items found.