Leieavtaler

Reviderte leieavtaler mai 2022

Standard leieavtale for næringslokaler (Brukte – Som de er)

Last ned

Standard leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert)

Last ned

Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert)

Last ned

Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er)

Last ned

Standard fremleieavtale for næringslokaler

Last ned

Standardvilkår Coworking

Last ned

Standard husordensregler Coworking

Last ned

Standard avtale for Coworking

Last ned

Standard «All Inclusive» leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte)

Last ned

Standard avtale om korttidsleie av handelslokaler

Last ned

Standard leieavtale for handelslokaler utenfor kjøpesenter (Nye – Rehabiliterte)

Last ned

Standard leieavtale for handelslokaler i kjøpesenter (Brukte – Som de er)

Last ned

Standard garantitekst

Last ned

Standard avtale for parkeringsplasser

Last ned

Standard vedtekter for senterforening

Last ned

Databehandleravtale - GDPR (2022)

Standard databehandleravtale mellom utleier og leietaker

Last ned

Standard databehandleravtale mellom utleier og leverandør

Last ned

Databehandleravtale for føring av oversiktslister etter byggherreforskriften

Last ned

Dokumenter tilknyttet leiekontrakt

Klausuler om solcelleanlegg i nye leieavtaler

Last ned

Standard tilleggsavtale for solcelleanlegg - Flerbrukerbygg, 1. utgave 2024

Last ned

Standard tilleggsavtale for solcelleanlegg - Enbrukerbygg 1. utgave 2024

Last ned

Miljøavtalen 2022

Last ned

Mal for tilbakelevering av leieobjekt

Last ned

Mal for overtakelsesprotokoll

Last ned

Samordningsavtale

Last ned

Veiledning for morselskapsgaranti

Last ned

Viktig å vite om nye leiekontrakter med offentlige leietagere

Last ned

Kontraktstandarder fra Standard Norge for bygg, anlegg og eiendom

Standard Norge har utarbeidet en rekke ulike kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom. Disse kontraktene dekker de forskjellige kontraktene som man trenger i et prosjekt. Det finnes egne kontrakter for forbrukerforhold, og disse kontraktene er tilpasset forbrukerlovgivningen.

Korona

Se egen side med juridiske og andre dokumenter i forbindelse med koronapandemien, knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Entreprisekontrakter

Avtale om behandling av personopplysninger for føring av oversiktslister etter byggherreforskriften

Last ned

Mal for generelle bestemmelser

Last ned

Engelsk versjon 2022

Databehandleravtale – GDPR

Standard Data Processing Agreement Between Lessor and Lessee

Last ned

Standard Data Processing Agreement Between Lessor And Provider

Last ned

Dokumenter tilknyttet leiekontrakt (Engelsk)

Handover Protocol (Mal for overtakelsesprotokoll)

Last ned

Standard leiekontrakt

*Følgende bør bemerkes; De engelske oversettelsene er primært ment som hjelp til engelsktalende for å forstå innholdet i de norske kontraktene. Det kan være nyanser i oversettelsen som kan føre til en annen forståelse enn hva som legges i den norske teksten. Det anbefales derfor at avtalen inngås på norsk og at den går foran dersom det skulle oppstå motstrid.

Standard Lease for Office and Industrial Premises (Used/”As is” Premises)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used /”As is”)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitaded Premises)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)

Last ned

Standard Barehouse Lease for Office and Industrial Buildings (New – Rehabilitated)

Last ned

Standard Barehouse Lease for Office and Industrial Buildings (Used – «As is»)

Last ned

Standard Sublease for Office and Industrial Premises

Last ned

Standard Coworking Terms

Last ned

Standard Coworking House Rules

Last ned

Standard Coworking Agreement

Last ned

Standard ”All Inclusive” Lease for Office and Industrial Premises (New – Rehabilitated)

Last ned

Standard Short-Term Lease for Retail Premises

Last ned

Standard Lease for Retail Premises Outside Shopping Centre (New/Rehabilitated)

Last ned

Standard Lease for Shopping Centre Retail Premises (Used – «As is»)

Last ned

Standard Guarantee Wording

Last ned

Standard Agreement for Parking Spaces

Last ned

Standard Centre Association Byelaws

Last ned

Fire Prevention Coordination Agreement

Last ned

Tidligere utgaver av leiekontrakt

2019

Standard leieavtale for næringslokaler (Brukte – Som de er)

Last ned

Standard leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert)

Last ned

Utvidet standard leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert)

Last ned

Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert)

Last ned

Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er)

Last ned

Standard fremleieavtale for næringslokaler

Last ned

Standardvilkår Coworking

Last ned

Husordensregler Coworking

Last ned

Standard avtale om Coworking

Last ned

Standard «All Inclusive» leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte)

Last ned

Standard avtale om korttidsleie av handelslokaler

Last ned

Standard leieavtale for handelslokaler utenfor kjøpesenter (Nye – Rehabiliterte)

Last ned

Utvidet standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert)

Last ned

Databehandleravtale – GDPR (2019)

Avtale mellom utleier og leietaker om behandling av personopplysninger i forbindelse med elektroniske nøkkelkort

Last ned

Avtale mellom utleier og underleverandør om behandling av personopplysninger i forbindelse med elektroniske nøkkelkort

Last ned

Avtale om behandling av personopplysninger for føring av oversiktslister etter byggherreforskriften

Last ned

Engelsk versjon 2019

Databehandleravtale – GDPR

Guidance on processing of personal data for access control systems between tenant and lessor (Databehandleravtale mellom leietager og utleier)

Last ned

Guidance on processing of personal data for access control systems between lessor and external supplier (Databehandleravtale mellom utleier og underleverandør)

Last ned

Standard leiekontrakt

*Følgende bør bemerkes; De engelske oversettelsene er primært ment som hjelp til engelsktalende for å forstå innholdet i de norske kontraktene. Det kan være nyanser i oversettelsen som kan føre til en annen forståelse enn hva som legges i den norske teksten. Det anbefales derfor at avtalen inngås på norsk og at den går foran dersom det skulle oppstå motstrid.

Standard Lease for Office and Industrial Premises (Used/”As is” Premises)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitaded Premises)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/”As is”)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)

Last ned

Expanded Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building) Barehouse Version)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/”As is”) Barehouse Version)

Last ned

Standard Sublease for Office and Industrial Premises

Last ned

Standard Coworking Terms

Last ned

Coworking House Rules

Last ned

Standard Coworking Agreement

Last ned

Standard ”All Inclusive” Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitated)

Last ned

Standard Short-Term Lease for Retail Premises

Last ned

Standard Lease for Retail Premises Outside Shopping Centre (New/Rehabilitated)

Last ned

Expanded Standard Barehouse Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building) Barehouse Version)

Last ned

2016

Standard leieavtale for næringslokaler (brukte/”som de er”)

Last ned

Standard leieavtale for næringslokaler (nye, rehabiliterte lokaler)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (brukt bygg – som det er)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (nytt – rehabilitert bygg)

Last ned

Standard bare-house leieavtale for næringsbygg (brukt bygg – som det er)

Last ned

Utvidet standard leieavtale for næringsbygg (nytt – rehabilitert bygg)

Last ned

Standard fremleieavtale for næringslokaler/næringsbygg (2017)

Last ned

2013

Oversikt over standard leiekontrakter 2013 (PDF-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringslokaler – brukte – som de er (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringslokaler – nye, rehabiliterte lokaler (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (brukte – som de er) Bare house-variant

Last ned

Utvidet standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg – brukt bygg – som det er (Word-format)

Last ned

Nybyggkontrakt med endringsregulering (Word-format)

Last ned

Engelsk versjon

2016

*Følgende bør bemerkes; De engelske oversettelsene er primært ment som hjelp til engelsktalende for å forstå innholdet i de norske kontraktene. Det kan være nyanser i oversettelsen som kan føre til en annen forståelse enn hva som legges i den norske teksten. Det anbefales derfor at avtalen inngås på norsk og at den går foran dersom det skulle oppstå motstrid.

Standard Lease for Office and Industrial Premises (Used/”As is” Premises)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitaded Premises)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/»As is»)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)

Last ned

Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/»As is») «Barehouse Version)

Last ned

Expanded Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)

Last ned

2013

Standard lease for commercial buildings (new/rehabilitated buildings)

Last ned

Expanded standard lease for commercial buildings (new/rehabilitated buildings)

Last ned

Standard lease for commercial buildings (used buildings/«as is»)

Last ned

Standard lease for commercial buildings (used buildings/«as is») «Barehouse version»

Last ned

Standard lease for commercial premises (new/rehabilitated premises)

Last ned

Standard lease for commercial premises (used/«as is» premises)

Last ned

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her