Anthon Eiendom vil øke bærekraften og signerer strakstiltak

3
.
March
2022
Anthon Eiendom vil øke bærekraften og signerer strakstiltak

3
.
March
2022

Anthon Eiendom vil øke bærekraften og signerer strakstiltak

– Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse gjør en viktig jobb med kartlegging og veiledning, sier administrerende direktør i Anthon Eiendom.

Portrett
Adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold. Foto Anthon Eiendom.

– Det er et veletablert faktum at eiendomsutvikling og -drift, i tillegg til å være en samfunnsnyttig virksomhet, i varierende grad gir negative virkninger for miljøet. Det dreier seg både om ressursbruk og utslipp. Det må være et felles ansvar for aktørene i bransjen å minimere de negative virkningene. Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse gjør en viktig jobb med kartlegging og veiledning i denne innsatsen, og det er helt i tråd med Anthon Eiendoms verdier å forplikte seg ved å signere de nye strakstiltakene, sier administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. Ved å signere strakstiltakene forplikter Anthon Eien­dom seg til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år.

Ambisjoner om å øke bærekraften

I november 2021 lanserte Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom strakstiltak 2.0, som er et naturlig steg videre for de som har implementert strakstiltak 1.0.

Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. Til nå har over 70 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til strakstiltak 1.0, mens over 20 har fulgt opp med å signere strakstiltak 2.0.

Anthon Eiendom forvalter totalt 290 000 kvm innen kontor og innkvartering.

– Vi har store ambisjoner om å øke bærekraften i det vi utvikler og forvalter, og har dette høyt i bevisstheten.  Vi følger en strategi som er godt forankret i vår grunnleggende policy for samfunns- og miljøansvar.  I dette arbeidet tar vi også med oss forpliktelsene vi har til arbeide for bransjens strakstiltak, sier Løvenskiold.

Selskapet satser mot redusert energibruk, redusert materialbruk og økt gjenbruk, i tillegg til fokus på sertifisering av resultatene.

Stolte over å ha Anthon Eiendom på laget

– Med strakstiltakene har vi laget en ambisiøs, effektiv og enkel veiviser til en bærekraftig fremtid, og vi er stolte over å få med oss Anthon Eiendom på laget, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.

Hun får støtte av Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

– Vi er glade for at Anthon Eiendom starter det nye året med å forplikte seg til strakstiltakene og jobbe målrettet for å gjøre porteføljen sin enda grønnere, sier Bramslev.

Tone Tellevik Dahl.
– Med strakstiltakene har vi laget en ambisiøs, effektiv og enkel veiviser til en bærekraftig fremtid, og vi er stolte over å få med oss Anthon Eiendom på laget, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.
Katharina Bramslev.
– Vi er glade for at Anthon Eiendom starter det nye året med å forplikte seg til strakstiltakene og jobbe målrettet for å gjøre porteføljen sin enda grønnere, sier Bramslev.

Kontakt

Peder Chr. Løvenskiold, adm dir. Anthon Eiendom, tlf. 908 60 783, pcl@anthoneiendom.no
Tone Tellevik Dahl, adm. dir. Norsk Eiendom, tlf. 975 09 225,
tone.tellevikdahl@noeiendom.no
Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse, tlf. 977 58 897,
katharina.bramslev@byggalliansen.no

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter).
  2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan.
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene.
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt.
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger.
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.
  8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene.
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration).
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass.

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.


No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her