Boligkjøpsmodellene i mer ordnede former

11
.
July
2022
Boligkjøpsmodellene i mer ordnede former

- Med en bransjestandard som sikrer kvalitet i avtaleverket for alternative boligkjøpsmodeller, blir det mindre risiko for både utbygger og boligkjøper, sier Tone Tellevik Dahl.

11
.
July
2022

Boligkjøpsmodellene i mer ordnede former

Flere av våre medlemmer etterspør råd og veiledning knyttet til utforming av kontrakter for ulike boligkjøpsmodeller. Finansinstitusjonene ønsker også å bidra, men ønsker mer ordnede former. Derfor igangsetter vi nå arbeidet med å utarbeide veiledninger og kontraktsmaler for hvordan utbyggerne best kan tilby alternative boligkjøpsmodeller.

Boliglånsrenten stiger, og gruppen som i dag ikke kommer seg inn i boligmarkedet er i kraftig vekst. Myndighetene ønsker at det skapes flere veier inn i boligmarkedet for de som ikke har mye egenkapital eller høy lønn. Deleie, leie til eie eller egenkapitalgarantier, prøves nå ut blant flere boligutbyggerne, som OBOS og Fredensborg.

Krav om rimelige boliger i reguleringsplan?

Politikerne ønsker velkommen de nye boligkjøpsmodellene som bransjen nå utvikler, men samtidig vurderer de å stille krav i reguleringsplan om at et visst antall av boligene som planlegges må selges gjennom boligkjøpsmodeller.

- Norsk Eiendom er positive til en markedsdrevet utvikling av boligkjøpsmodeller, men ikke at dette blir et krav i nye prosjekter. KDDs rapport utarbeidet av Oslo Economics konkluderer med at det er alt for prematurt å stille krav i reguleringsplaner til bestemte type boliger, og det støtter synet at alternative modeller ikke må påtvinges utviklerne, sier Tone Tellevik Dahl.

Det er foreløpig få boliger i markedet med alternative modeller, men en utstrakt bruk av disse modellene kan føre til raskere prisvekst og lavere boligproduksjon, mener Norsk Eiendom-sjefen.

- Får vi krav om at eksempelvis 30 % av nye boliger i et prosjekt skal tilbys som alternative boligkjøpsmodeller vil kapitalbindingen føre til at utbyggers neste prosjekter må utsettes, og den totale boligproduksjonen går ned. Krav i reguleringsplaner er derfor ikke veien å gå, sier Tellevik Dahl.

Boligkjøpsmodellene i mer ordnede former

Norsk Eiendom opplever stor pågang blant medlemmene som etterspør råd, veiledning og erfaringer fra bruk av ulike modellene, og tips om hvordan man kan utvikle egne modeller.

For å minske usikkerheten og risikoen som alternative boligkjøpsmodeller innebærer for utbygger, skal vi nå utarbeide veiledninger og kontraktsmaler for hvordan utbyggerne kan tilrettelegge for, tilby og prøve ut alternative boligkjøpsmodeller.  

-  Med en bransjestandard som sikrer kvalitet i avtaleverket, blir det mindre risiko for både utbygger og boligkjøper. Det blir vanskeligere for enkeltaktører å operere med useriøse avtaler, og vi unngår uheldig praksis og negativt omdømme for bransjen, sier Tellevik Dahl.

Samarbeidet om kontraktsmaler for boligkjøpsmodeller

Arbeidet med å produsere avtalemaler og veiledning for utbyggere, vil foregå i samarbeid med Finans Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Finansinstitusjonene sier de kan være villige til å dekke hele eller deler av kapitalbindingen hos utbygger, dersom boligkjøpsmodellene får mer ordnede former.

- En viktig faktor for at flere skal ønske å prøve ut alternative modeller er redusert kapitalbinding, og derfor er vi glade for at Finans Norge ønsker å delta i dette arbeidet, sier Tone Tellevik Dahl. - Ved å ta dette bransjeansvaret, får vi et godt utgangspunkt for å påvirke bransjens rammebetingelser på området, avslutter hun.

Les også

Finansavisen: Vil gjøre det lettere med deleie i boligmarkedet

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her