Det gnistrer ikke av regjeringens handlingplan for energieffektivisering

5
.
October
2023
Det gnistrer ikke av regjeringens handlingplan for energieffektivisering

5
.
October
2023

Det gnistrer ikke av regjeringens handlingplan for energieffektivisering

Regjeringen har lagt frem sin handlingsplan for energieffektivisering, men den hverken gnistrer eller har noen kraft som sikrer at vi kan komme i mål til 2030.

Vi i eiendomsbransjen har det siste året spilt inn mange konkrete forslag til planen, og prøvd å få myndighetene til å anerkjenne viktigheten av energieffek­tivisering som både kan:

  • gi husholdningene lavere energikostnader
  • frigjøre mer energi til sårt tiltrengt næringsutvikling i regionene
  • sørge for at Norge kommer nærmere klimamålet om 55 prosentutslippskutt

Vi er glade for at flere av våre innspill er tatt inn, men dessverre i formuleringer som mangler kraft og forpliktelse.

I regjeringens handlingsplan foreslås det at NVE skal utrede et mål om 10 TWh strømsparing i bygg. Forslag til endrede rammebetingelser inkluderer en utredning av endrede energikrav i TEK, økt støtte til Husbanken for energi­effektivisering i kommunale bygg, 180 millioner ekstra til Enova, samt strengere krav til energieffektivisering i statlige byggeprosjekter. Offentlig forvaltning skal også styrkes gjennom økte midler til NVE, DiBK og Husbanken.

Potensialet for energieffektivisering i yrkesbygg er svært stort. Til tross for at det generelt er færre beslutningstakere per kvadratmeter i yrkesbyggene, og at eiere og driftere er mer profesjonelle, har det frem til nylig vært størst oppmerk­­somhet knyttet til energieffektivisering av boligbygg. Vi mener yrkesbyggene bør få høyere prioritet i tiltakspakkene, da de kan gi mest positivt utslag både for kraftbalansen, forsyningssikkerhet og klimaambisjonene.

– Vi sier ikke nei takk til de midlene som foreslås til Enova og Husbanken. Og det er bra de vil utrede egne energikrav i TEK for eksisterende bygg. Men tiden for utredninger må snart være forbi. Vi vet hva som virker. Vi trenger handling, sier vår direktør Tone Tellevik Dahl.

– I stedet for å slippe opp i regelverket for deling av strøm, bestemme seg for egne energikrav for eksisterende bygg og pøse på med tilskudd, så skal vi nok en gang utrede og drysse ut små-midler. Det blir ikke klimaeffekt av dette innen fristen, sier en litt skuffet direktør.

Vi håper Stortinget tar tak og sørger for konkrete endringer som bidrar til at vi lettere, og mindre konfliktfylt kan nå målene vi har satt for 2030, avslutter hun.

Lenker:

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her