Fornøyde og utålmodige medlemmer

26
.
April
2023
Fornøyde og utålmodige medlemmer

26
.
April
2023

Fornøyde og utålmodige medlemmer

Vårens medlemsundersøkelse viser at Norsk Eiendoms medlemsmasse er fornøyd med vårt og arbeid og medlemsproduktene vi tilbyr. Men de er også utålmodige for politiske gjennomslag, og tørster etter enda mer kompetanse om bærekraft/ESG.

Undersøkelsen ble sendt CEO/hovedkontakt i våre drøyt 300 medlems­bedrifter. Svarene fra de fleste respondentene viser at Norsk Eiendoms nettsider og medlemsprodukter er flittig brukt: 44 % bruker nettstedet minst en gang pr. måned. De som sjelden er inne mener det er nok informasjon i nyhetsbrevet, eller bruker siden som oppslagsverk når de leter etter noe spesielt. Nyheter, bærekraft og bransjeutvikling er de mest brukte sidene på norskeiendom.org.

Påvirkning viktigst

Av de som har besvart undersøkelsen oppgir 80 % at de kjenner vårt arbeid godt eller svært godt​, 37 % oppgir at deres egne ansatte kjenner mindre godt til vårt arbeid. Dette funnet viser betydningen av at bedriftslederne deler sin bruker med egne medarbeidere, slik at de også kan ha nytte av medlemskapet.​

De medlemsprodukter som har størst nytteverdi for respondentene er ​publika­sjoner/maler/veiledere (88 %)​, maler for leiekontrakt (83 %)​, nyhetsbrevet (83 %)​, bærekraftveiledere (79,6 %) ​, temamøter (71,2 %)​. På spørsmål om hvilke arbeidsområder Norsk Eiendom bør prioritere høyest svarer hele 98 % "Påvirke lokale og sentrale myndigheter", tett fulgt av å besvare høringer og å bistå bransjen i å bli mer bærekraftig.

Når det gjelder våre tematiske arbeidsområder er medlemmene mest fornøyd med bransjeutvikling, juridiske spørsmål, synlighet i media og medlemsservice. ​

Variert omdømme  

Respondentene er delt i synet på om eiendomsbransjen har et godt omdømme. 68 % mener at eiendomsbransjen har et "Svært godt" eller "Godt" omdømme, 32 % svarer "Mindre godt"​. Hele 93 % mener imidlertid at egen bedrift har et svært godt eller godt omdømme. Økt synliggjøring av det samfunnsansvaret bransjen tar står frem som det viktigste tiltaket for å bedre omdømmet.

Større "strekk i laget" er det på en serie spørsmål om ESG. 60 % oppgir at egen bedrift har gode systemer for å kunne rapportere på bærekraft og taksonomi, men hele 39 % sier at de ikke har det. Flest oppgir ​manglende kompetanse, markedet og lovverket som de største hindrene i bærekraft­arbeidet. Respondentene vil gjerne ha mer drahjelp fra Norsk Eiendom på dette området, i form av veiledere, kurs og seminarer.

Utydelig begrep

Sosial bærekraft er i vinden, men i vår medlemsundersøkelse mener et flertall på 59 % at begrepet er svært utydelig eller utydelig definert. De fleste prøver likevel å gjøre en innsats på dette området: Hele 90 % sier at de i stor grad eller noen grad er opptatt av å implementere tiltak, de aller fleste gjennom grep i leverandørkjeden eller hos entreprenøren. Likestilling og mangfold kommer også høyt opp.   ​

Norsk Eiendom rager høyest blant kompetansemiljøer respondentene ville oppsøkt for økt kunnskap om sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Innen miljømessig bærekraft ville flest henvendt seg til Grønn Byggallianse, med Norsk Eiendom hakk i hæl.

Norsk Eiendom ønsker å takke alle medlemmer som har medvirket i årets undersøkelse, og vil ta tak i forslag som har kommet frem slik at vi kan gi våre medlemmer et enda bedre tilbud.  

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her