Medlemsmøte i Bergen om fremtidens kontorarbeidsplasser

14
.
February
2022
Medlemsmøte i Bergen om fremtidens kontorarbeidsplasser

14
.
February
2022

Medlemsmøte i Bergen om fremtidens kontorarbeidsplasser

Hvordan bør vi innrede kontorlokalene for at de skal fungere i en mer digital hverdag? Og hva vil skje med bruken av hjemmekontor etter korona?

Disse spørsmålene og mange flere, ble belyst da vi presenterte den nye rapporten Kontorarbeidsplassen etter korona. Vertskap og samarbeidspartner for møtet var GC Rieber Eiendom som åpnet dørene til Skipet, Bergens første næringsbygg i massivtre.

F.v: Hildegunn Nilssen, Lars Kyte, Kåre Hansen, Oddvar Skjæveland og  Tor Instanes sto for programmet sammen med Norsk Eiendoms Vidar Fiskum i forgrunnen.

Mer enn 20 møtte frem til medlemsmøtet i Bergen som vi arrangerte i kontorbygget Skipet, nær Danmarks plass i Bergen. Bygget sto ferdig i 2020 og er oppført i massivtre. Tor Instanes, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom, ga tilhørerne historikken om utviklingen av bygget, godt supplert av prosjektdirektør Gunnar Hernborg.

Kontorarbeidsplassen etter korona

Medlemmer kan lese og laste ned rapporten. Logg inn over først.

Vår fagsjef Vidar Fiskum fortalte kort om funnene fra den landsdekkende undersøkelsen om kontor­arbeids­plassen etter korona. Deretter skiftet vi over til leietakerperspektivet.

Hildegunn Nilssen, kommunikasjonsdirektør i Norwe­gian Hull Club, flyttet inn i Skipet i januar 2020, og fortalte om kontorarealbehovet i et leietakerperspektiv.

– Vi ser nå at vi jobber på en helt annen måte enn hva vi så for oss når vi flyttet inn, sier Hildegunn og fortsetter: – Digitaliseringen har gitt et økt behov for rom for digitale møter, og ikke fullt så mange rom for fysiske småmøter som vi i utgangspunktet antok. Erfaringene våre er helt og holdent i tråd med de funnene Norsk Eiendom presenterer i sin rapport.

Arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland har studert innredning av kontorlokaler, og hvordan dette påvirker arbeidslivet. Han spår at kun halvparten av kontor­arbeidsplassene vil bli brukt, ettersom vi i snitt sitter to dager hjemme og fortsatt skal være på noen fysiske møter ute av huset.

– Vi må klare å innrede kontorlokalene slik at de ikke oppleves som halvfulle. Halvfulle kontorer innbyr heller ikke til samhold og kreativitet, påpeker han.

Situasjonen i Bergen

Lars Kyte tittet inn i glasskulen for Bergensmarkedet, og spår noe høyere ledighet.

– Det er mange prosjekter som er under ferdigstillelse i disse dager, men vi ser ikke en like stor økning i antall bedrifter eller arealbehov, var hans evaluering.

Kåre Hansen, fra Norce, oppdaterte oss på det siste innen forskning om arbeids­livet. Han etterspurte også partnere i et nytt prosjekt, som skal kart­legge kontorarealbehovet i bedrifter hvor de ansatte ikke er avhengig av fysiske møter for å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene. Prosjektet vil kunne gi bedre innsikt i ulike type bedrifter og deres arealbehov, og vil således kunne gi et konkurransefortrinn når man søker nye leietakere eller driver leietakerrådgivning.

Presentasjoner

Skriv til kerstin.allemyr@noeiendom.no hvis du ønsker å bli tilsendt presentasjonene fra møtet. (forbeholdt medlemmer)

Kontakt og neste medlemsmøte

Ønsker du å bidra til forskningsprosjektet, ta kontakt med:

  • Kåre Hansen, forskningsleder Arbeidsliv og kommunikasjon i Norce, kaha@norceresearch.no, tlf. 930 43 779.
  • Vidar Fiskum, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom, vf@noeiendom.no, tlf. 454 76 542.

Neste medlemsmøte i Bergen blir 14. juni. Er du på listen for nyhetsbrev, vil du bli tilsendt invitasjon.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her