Kontorarbeidsplassen etter korona

I 2020 gikk hjemmekontor fra å være et velferdsgode for noen få utvalgte medarbeidere, til å bli en på-tvungen arbeidsplass for de fleste kontoristene landet over. Dette innebar også at de fleste bedrifter tok i bruk digitale arbeidsformer, hvor vi opplevde en stor utvikling i både arbeidsoppgavenes art og omfang som lot seg løse digitalt. Hvordan vil disse erfaringene slå ut i fremtidens behov for kontorlokaler?

Hvordan bør fremtidens kontorlokaler innredes?

Norsk Eiendom gjennomfører derfor en serie undersøkelser blant våre medlemsbedrifters leietakere samt kontormedarbeidere i hele landet, med hensikt å kartlegge bruken av hjemmekontor og digitale arbeidsflater, medarbeidernes erfaringer med hjemmekontor og hva slags kontorløsninger man nå ser på som ideelle når vi går tilbake til en normal arbeidssituasjon. Undersøkelsene tar sikte på å kartlegge om ønskene og behovene kontormedarbeiderne ser fra et hjemmekontorperspektiv sammenfaller med ønskene og behovene man opplever når man er tilbake i en mer normal arbeidshverdag på kontoret.

Undersøkelsene har sett på om det er samvariasjon i erfaringer fra hjemmekontorbruk, og preferanser for kontorlokaler basert på geografisk fordeling, alder, stilling, eksisterende kontorutforming mv.

Undersøkelsene er utført av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Ny rapport, gjennomført november 2021 ble lansert 3. februar.

Prosjektdeltakere:

  • Øyvind Ramberg, Markedssjef i GC Rieber Eiendom
  • Carine Blyverket, Strategisk rådgiver, Entra
  • Maria Hope, Strategisk rådgiver, Entra
  • Haakon Ødegård, Partner og Leder for analyse og verdivurderinger, Malling & Co
  • Nora Brinchmann, Senior leietakerrådgiver, Malling & Co
  • Vidar Aa. Fiskum, Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom
  • Fra Samfunnsøkonomisk Analyse har Karin Ibenholt, Marte Marie Frisell og Jonas Måøy deltatt i prosjektarbeidet.

Last ned den første rapporten fra mai 2021 her.

No items found.