Om vårt juridiske arbeid

De juridiske rammebetingelsene som påvirker vår bransje er i stadig endring

Norsk Eiendom er bransjens viktigste talerør inn mot de administrative og lovgivende myndigheter, og vi legger stor innsats i å påvirke bransjens rettslige rammebetingelser i riktig retning. Vi fungerer også som en kommunikasjonskanal fra myndighetene og til næringen. Vi sørger for å informere og oppdatere våre medlemmer når det kommer nye lover, regler, forskrifter eller andre nyheter som påvirker bransjen.

Eiendomsbransjen er underlagt et omfattende regelverk

Vi er opptatt av at våre medlemmer, og bransjen for øvrig, har et bevisst forhold til de til enhver tid gjeldende regler og rammebetingelser.

Vi avgir høringssvar til lovforslag som kan påvirke bransjen, men arbeider også for endring av eksisterende regelverk eller myndighetspraksis der det er på sin plass. Norsk Eiendom har også opptrådt som partshjelp i rettsaker av prinsipiell interesse for eiendomsbransjen.

Norsk Eiendom står også frem når det oppstår felles utfordringer for bransjen, både varslede og uventede. Vi flagget tidlig et tydelig standpunkt da Korona-epidemien stengte ned landet, og landets leietakere fremmet krav om leiefritak m.m. mot våre med­lemmer. Tilsvarende var vi raskt ute med råd til våre medlemmer da Ukraina-krigen brøt ut.

Et av våre viktigste medlemsprodukter er ubegrenset tilgang til våre standard leieavtaler for utleie av næringslokaler, som vi utarbeider i samarbeid med Forum for Næringsmegling i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vi legger kontinuerlig innsats i at disse standardavtalene skal fremstå som oppdaterte, relevante og balanserte. Vi er også involvert i annet standardarbeid.

Spørsmål og svar om strømstøtten

Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen administreres av Enova og frist for å søke er 11. desember.

Her finner du lenker til Q&A om ordningen, og et webinar der Enova gjennom søknadsprosessen.

Som medlem har du tilgang til verktøy og veiledere som hjelper deg i ditt daglige arbeid

Overholdelse av lover og regler er viktig for bransjens seriøsitet, uavhengig av om det gjelder plan- og bygnings­­rettslige regler, skatte- og avgiftsregler, åpenhetsloven eller husleieloven. Derfor legger vi innsats i å veilede bransjen om disse temaene gjennom kurs, webinarer, utarbeidelse av veiledere, m.m.

10. juni 2021 avholdt vi webinar om konsekvensene etter de to dommene i høyesterett mot Selvaag og Entra.

Koronaråd

Koronaepidemien medførte utfordringer for hele næringslivet. De spørsmålene som vi fikk fra våre medlemmer, førte til at vi i samarbeid med bl.a. Advokatfirmaet Føyen, utarbeidet flere rådgivende dokument knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Standardkontrakter

Våre maler for avtaler er kontraktsmalene som «alle» benytter. De blir jevnlig gjennomgått og revidert, for å sikre at de er oppdaterte, relevante og balanserte, for både utleier- og leietakersiden.

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat/Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no

Mobil: 908 44 840

Aktuelt fra LinkedIn

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!


Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her