Publikasjoner

Klikk på bildet for å laste ned dokumentet og for å lese mer om prosjektarbeidet som ligger bak de enkelte brosjyrene og veilederne.

Korona

Se egen side med juridiske og andre dokumenter i forbindelse med koronapandemien, knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Filtrer publikasjoner basert på emne:

Vis alle
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Analyse av eierkost for nærings­eiendom
Boligmerket
Bransjenorm: Føringsveier i sjakter for vanninstallasjoner
Bærekraftig areal- og transportplanlegging
Bærekraftstrategi
Digital eiendomsledelse – bestillerkompetanse BIM
Effektive planprosesser
Eiendomsbransjens omdømme
Etikk i eiendomsbransjen
Felleskostnader – helt enkelt
Folketråkk
GDPR for eiendomselskaper
Gode boliger for alle
Grunnlag for digital eiendomsledelse og -forvaltning
Guidance notes for joint costs in office and industrial buildings
Håndbok Utbyggingsavtaler – fra plan til gjennomføring
Håndbok i bærekraftig stedsutvikling
Leverandørkrav
Miljøavtalen
Modeller for infrastrukturbidrag
Modul 1: Merkevaren
Modul 2: Omdømmet
Modul 3: Intern kommunikasjon
Modul 4: Kundedialog
Modul 5: Dialog med kommunen
Modul 6: Dialog med interessenter
Modul 7: Mediekontakt
Mål og strategi for Norsk Eiendom
Norsk Eiendoms boligpolitikk
Prosessveileder for søkeprosesser
Raskere regulering – bedre verdiskaping i eiendom
Statistikk om infrastrukturbidrag
Veikart mot 2050
Veileder for HMS-indikatorer
Veileder for SHA-plan
Veileder for læring etter hendelser
Veileder for planinitiativ og referat fra oppstartsmøte

Filtrer publikasjoner basert på emne:

Vis alle
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ESG report 2020ESG report 2020
GRI 203GRI 203
GRI 205GRI 205
GRI 403GRI 403
GRI 405GRI 405
GRI 412GRI 412
GRI 413GRI 413
Kontorarbeidsplassen etter Korona Mai 2021Kontorarbeidsplassen etter Korona Mai 2021
Kontorarbeidsplassen etter koronaKontorarbeidsplassen etter korona
Leieavtaler med offentlige leietagereLeieavtaler med offentlige leietagere
Mal for bestemmelser i entreprisekontrakterMal for bestemmelser i entreprisekontrakter
Mangfold i eiendomsbransjenMangfold i eiendomsbransjen
Measuring stakeholder capitalismMeasuring stakeholder capitalism
Samfunnsansvar og bærekraftSamfunnsansvar og bærekraft
Skatter og avgifter for eiendomssektorenSkatter og avgifter for eiendomssektoren
Vesentlige temaer og KPIer 2021Vesentlige temaer og KPIer 2021
Vesentlige temaer og KPIer på sosiale- og styringsmessigeforholdVesentlige temaer og KPIer på sosiale- og styringsmessigeforhold

Norsk Eiendom bidro aktivt til bransjesamarbeidet Bygg21. Bygg21s rapporter og veiledere presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere, motta nyhetsbrev fra oss og hold deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her