Publikasjoner

Klikk på bildet for å laste ned dokumentet og for å lese mer om prosjektarbeidet som ligger bak de enkelte brosjyrene og veilederne.

Korona

Se egen side med juridiske og andre dokumenter i forbindelse med koronapandemien, knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Filtrer innlegg basert på emne

Publikasjoner kun tilgjengelig for medlemmer

Vesentlige temaer og KPIer 2021Vesentlige temaer og KPIer 2021
Vesentlige temaer og KPIer på sosiale- og styringsmessigeforholdVesentlige temaer og KPIer på sosiale- og styringsmessigeforhold
Measuring stakeholder capitalismMeasuring stakeholder capitalism
GRI 412GRI 412
GRI 413GRI 413
GRI 405GRI 405
GRI 403GRI 403
GRI 205GRI 205
GRI 203GRI 203
ESG report 2020ESG report 2020
Samfunnsansvar og bærekraftSamfunnsansvar og bærekraft
MiljøavtalenMiljøavtalen
Skatter og avgifter for eiendomssektorenSkatter og avgifter for eiendomssektoren
Kontorarbeidsplassen etter Korona Mai 2021Kontorarbeidsplassen etter Korona Mai 2021
Leieavtaler med offentlige leietagereLeieavtaler med offentlige leietagere
Kontorarbeidsplassen etter koronaKontorarbeidsplassen etter korona
Mal for bestemmelser i entreprisekontrakterMal for bestemmelser i entreprisekontrakter

Publikasjoner tilgjengelig for alle

Filtrer publikasjoner basert på emne:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Leverandørkrav
Håndbok Utbyggingsavtaler – fra plan til gjennomføring
Bærekraftstrategi
Håndbok i bærekraftig stedsutvikling
Mål og strategi for Norsk Eiendom
Veikart mot 2050
Veileder for HMS-indikatorer
Veileder for læring etter hendelser
Veileder for SHA-plan
Etikk i eiendomsbransjen
Eiendomsbransjens omdømme
Grunnlag for digital eiendomsledelse og -forvaltning
Norsk Eiendoms boligpolitikk
Digital eiendomsledelse – bestillerkompetanse BIM
Gode boliger for alle
Statistikk om infrastrukturbidrag
Raskere regulering – bedre verdiskaping i eiendom
Planlegging, vern og utbygging
Veileder for planinitiativ og referat fra oppstartsmøte
Modeller for infrastrukturbidrag
Effektive planprosesser
Guidance notes for joint costs in office and industrial buildings
Felleskostnader – helt enkelt
GDPR for eiendomselskaper
Prosessveileder for søkeprosesser

Norsk Eiendom bidro aktivt til bransjesamarbeidet Bygg21. Bygg21s rapporter og veiledere presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere, motta nyhetsbrev fra oss og hold deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her