Våre samarbeidspartnere

NHO

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Som medlem i NHO-fellesskapet er du både medlem i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon, og i den landsfore­ning/bransjeforening som spesielt ivaretar dine bransjeinteresser. NHO har dessuten 10 region­kontorer, som sikrer deg hjelp og råd på lokalt nivå. Norsk Eiendoms medlemskap i NHO opphører 25. oktober 2024.

Gå til nettsiden
NHO Byggenæringen

NHO Byggenæringen

NHO Byggenæringen representerer over 76.000 årsverk (pr januar 2024), og er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Foreningen arbeider for å sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse, vil bidra til en seriøs næring med nødvendig kompetanse, gode og stabile rammebetingelser og konkurranse på like vilkår. Norsk Eiendoms medlemskap opphører 25. oktober 2024.

Gå til nettsiden
Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse

Norsk Eiendom har et nært samarbeid med Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for virksomheter fra hele bygg-, anlegg- og eiendoms­sektoren. Grønn Byggallianse jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i eiendomssektoren.

Gå til nettsiden
Advokatfirmaet Føyen

Advokatfirmaet Føyen

Føyen er vår samarbeidspartner ved utarbeidelsen av malene for standardkontrakter.

Gå til siden for kontraktsmalene

Les om lanseringen av de nyeste malene 2022

Gå til nettsiden
EstateKunnskap

EstateKunnskap

EstateKunnskap arrangerer konferanser og fordypningskurs for eiendomsbransjen og rela­terte bransjer. En av selskapets store satsinger er Citykonferansen. Den arrangeres i februar hvert år og er en møteplass for 500 deltakere, der faglig påfyll toppes med utdeling av Cityprisen.

Gå til nettsiden
Senter for Eiendomsfag

Senter for Eiendomsfag

Senter for Eiendomsfag tilbyr utdanning og kurs for deg som arbeider innen eiendom, eller er på vei inn i et eiendoms­yrke. Utdanningen Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning er et samarbeid med Norsk Eiendom. Senter for Eiendomsfag tilbyr også bedrifts­interne kurs og foredrag, samt fasiliterer ulike nettverk for personer som arbeider innen eiendom.

Gå til nettsiden
StartBANK

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg-og anleggsnæringen. Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med BNL og offentlige myndigheter. Utgangs­punktet er prosjektet "Seriøsitet i Bygge­næringen".

Gå til nettsiden
Ruteretur

Ruteretur

Ruteretur AS driver returordningen for PCB-holdige isolerglassruter. Norsk Eiendom er en av stifterne og eierne av Ruteretur.

Gå til nettsiden
Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge ivaretar standardisering på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det finnes en mengde standarder på BAE-området. Norsk Eiendom er opptatt av at eier- og byggherresiden er godt representert i standardisering innen vår sektor. Norsk Eiendom sitter i sektorstyret i Standard Norge samt i flere standardiserings­komitéer.

Gå til nettsiden
Bygg21

Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg-og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

Gå til nettsiden
Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Trygge og ordnede arbeidsforhold på byggeplass er kanskje eiendomsbransjens viktigste bidrag i arbeidet for sosial bærekraft. Norsk Eiendom støtter derfor arbeidet i SfS BA, og deler kunnskap om sikkerhetsarbeid med sine medlemmer.

Gå til nettsiden

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her