Våre samarbeidspartnere

NHO

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Som medlem i NHO-fellesskapet er du både medlem i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon, og i den landsfore­ning/bransjeforening som spesielt ivaretar dine bransjeinteresser. NHO har dessuten 15 region­kontorer, som sikrer deg hjelp og råd på lokalt nivå.

Gå til nettside
BNL

BNL

Byggenæringens Landsforening er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere innen bygg og anlegg. Hoved­arbeidsområdene i BNL er arbeidsgiversaker, kompetanse, næringspolitikk og kommunikasjon og miljø og energi. BNL har som overordnet mål å bidra til en respektert og lønnsom næring.

Gå til nettside
Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse

Norsk Eiendom har et nært samarbeid med Grønn Byggallianse. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendoms­aktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nett­verket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Gå til nettside
Advokatfirmaet Føyen

Advokatfirmaet Føyen

Vi har samarbeidsavtale om leie- og fasteiendomsforhold med Føyen. SI NOE OM KONTRAKTENE?

Gå til nettside
EstateKunnskap

EstateKunnskap

EstateKunnskap arrangerer konferanser og fordypningskurs for eiendomsbransjen og rela­terte bransjer. En av selskapets store satsinger er Citykonferansen. Den arrangeres i februar hvert år og er en møteplass for 500 deltakere, der faglig påfyll toppes med utdeling av Cityprisen.

Gå til nettside
Senter for Eiendomsfag

Senter for Eiendomsfag

Senter for eiendomsfag tilbyr bransjenære utdanningsmoduler og utdanningsløp samt kompetansegivende kurs for deg som arbeider innen eiendom, eller er på vei inn i et eiendoms­yrke. Senteret tilbyr også bedriftsinterne kurs og foredrag, samt fasiliterer ulike nettverk for personer som arbeider innen eiendom.

Gå til nettside
StartBANK

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg-og anleggsnæringen. Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med BNL og offentlige myndigheter. Utgangs­punktet er prosjektet "Seriøsitet i Bygge­næringen".

Gå til nettside
Ruteretur

Ruteretur

Ruteretur AS driver returordningen for PCB-holdige isolerglassruter. Norsk Eiendom er en av stifterne og eierne av Ruteretur.

Gå til nettside
Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge ivaretar standardisering på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det finnes en mengde standarder på BAE-området. Norsk Eiendom er opptatt av at eier- og byggherresiden er godt representert i standardisering innen vår sektor. Norsk Eiendom sitter i sektorstyret i Standard Norge samt i flere standardiserings­komitéer.

Gå til nettside
Bygg21

Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg-og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

Gå til nettside
Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Trygge og ordnede arbeidsforhold på byggeplass er kanskje eiendomsbransjens viktigste bidrag i arbeidet for sosial bærekraft. Norsk Eiendom støtter derfor arbeidet i SfS BA, og deler kunnskap om sikkerhetsarbeid med sine medlemmer.

Gå til nettside

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her