Bransjesertifikat i boligutleie og
-forvaltning

Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning tilhørende verdiskapning.

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning.

I samarbeid med Senter for Eiendomsfag, inviterer til vårt årlige deltidsstudie i boligutleie og -forvaltning.

Hvem passer studiet for?

Bransjeutdanningen vil være velegnet for medarbeidere i private og offentlige boligeiendomsselskaper, som jobber med utleie og/eller forvaltning av boligeiendom. Enten du er eier, eiendomssjef, forvalter eller drifter boligeiendom, erfaren eller nybegynner, vil du få et kompetanseløft og en arena til å bygge nettverk.

Innhold:

Modul 1 - Boligutleie 18.-19. januar: Her vil du få bedre innsikt i praktisk utleie av boligeiendom, hvordan de gode utleieprosessene fungerer samt hvilke verktøy vi må ta i bruk for å sikre et godt leieforhold og seriøsitet i bransjen. Les mer om modul 1.

Modul 2 - Boligforvaltning 8.-9. februar: Her vil du få bedre innsikt i hvordan forvaltning av boligeiendom fungerer. En god boligforvalter tar ansvar for alle aspekter ved eiendommen, inkludert leieforhold, koordinering av vedlikehold, økonomi og kommunikasjon med leietakere. Les mer om modul 2.

Modul 3 - Boligutleiers verdiskapning 7.-8. mars: Her vil du få bedre innsikt i hvordan en boligutleier kan skape verdier ved bruk av riktige verktøy. Vi ser nærmere på synergiene ved at attraktive og godt vedlikeholdte boliger tiltrekker seg pålitelige og langsiktige leietakere, som igjen bidrar til stabilitet og kontinuitet i utleievirksomheten. Les mer om modul 3.

Gjennom foredrag, caser, presentasjoner og hjemmeoppgaver får du et utvidet blikk på din rolle, og som er av avgjørende betydning for at det profesjonelle leiemarkedet skal kunne videreutvikles.

–  Dette har blitt et veldig godt utdanningstilbud innen profesjonell boligutleie. Kombinasjonen av relevante og varierte temaer, dyktige foredragsholdere og praktiske spørsmål fra deltakerne gjør dette til en super arena for videreutvikling og kompetanseheving. Man er rett og slett litt mer profesjonell etter å ha deltatt på dette kurset.
Sven Magnus Rivertz, advokat og kursleder

Lærekrefter

En rekke eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivere bidrar ved undervisningen, og ledere og spesialister deler av egne erfaringer, råd og anbefalinger.

Hver samling har egen programdirektør, som har det pedagogiske ansvaret for deltidsstudiet. Vi vektlegger hensyn til utviklingen og endringen i leiemarkedet og det er ett av suksesskriteriene for dette studiet.

Case

Til hver modul stiller en leder eller spesialist fra en veletablert eiendoms­orga­nisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Velg mellom:

  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett

Deltakeravgift:

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.
Medlem: Kr 13.000,- pr deltaker pr modul (gjelder Norsk Eiendoms medlemmer og støttespillere til Senter for Eiendomsfag)

Deltakeravgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning når denne følges fysisk eller live på nett.

Bindende påmelding.

Detaljer

7.-8. mars

kl. 9.00-16.00

Eiendomsfagets hus, Lille Grensen 7

Lunsj er inkludert i deltageravgiften.

Du kan også delta digitalt.

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning
March 7, 2024 21:00
March 8, 2024 16:00
Eiendomsfagets hus, Lille Grensen 7
Europe/Oslo

Detaljer

7.-8. mars

kl. 9.00-16.00

Eiendomsfagets hus, Lille Grensen 7

Lunsj er inkludert i deltageravgiften.

Du kan også delta digitalt.

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning
March 7, 2024 21:00
March 8, 2024 16:00
Eiendomsfagets hus, Lille Grensen 7
Europe/Oslo

Kontakt:

Miriam Våraker Høstmælingen

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Sven Magnus Rivertz

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her