Om Norsk Eiendom

Norsk Eiendom er eiendomsbransjens talerør og pådriver. Som bransjeforening for over 300 eiendomsaktører over hele landet, sprer vi kunnskap om eiendomsbransjen og samarbeider med myndighetene og samfunnet forøvrig. Våre medlemmer utvikler, forvalter og leier ut næringseiendom og boliger.

Norsk Eiendom driver med næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice. Gjennom dette arbeidet jobber vi for at norsk eiendomsbransje skal bli mer synlig, profesjonell og nyskapende. Vi jobber for bedre og med forutsigbare rammevilkår for en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig eiendomsbransje.

Norsk Eiendom er tilsluttet NHO og medlem i NHO Byggenæringen (NHO BN) frem til 25. oktober 2024. Les mer her.

Kontakt oss

Telefon 90 55 02 01
eller finn direktenummer
til fagpersonene og
adm. direktør.

firmapost@noeiendom.no

Postadresse

Norsk Eiendom
Postboks 7185 Majorstuen
0305 Oslo

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Slik sender du faktura til oss

  • Vi foretrekker faktura via EHF til org.nr 884097932.
  • Referanse skal være fullt navn på kontaktperson hos oss.
  • Vi kan også ta imot faktura som PDF til 884097932@semine.net.

Pressbilder og logo

Klikk her for å laste ned bilder.

Mål og strategier

+

Her beskriver vi de mål og strategier som generalforsamlingen vedtok i april 2023.

Styret

Stig L. Bech

Styreleder

Stig L. Bech

Ingse Galtung Døsvig

Styremedlem

Ingse Galtung Døsvig

Administrerende direktør

Bara Eiendom AS

Mona Aarebrot

Styremedlem

Mona Aarebrot

Direktør marked og drift

Aspelin Ramm AS

Roy-Eddy Lie

Styremedlem

Roy-Eddy Lie

Rune Pedersen

Styremedlem

Rune Pedersen

Strategi- og utviklingsdirektør

Frost Eiendom AS

Andreas Jul Røsjø

Styremedlem

Andreas Jul Røsjø

Administrerende direktør
Møller Eiendom Holding AS

Katrine Belsvik

Varamedlem

Katrine Belsvik

Markedsansvarlig
AB Invest AS

Katharina Bramslev

Observatør

Katharina Bramslev

Daglig leder

Grønn Byggallianse

Ansatte

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Tone Tellevik Dahl

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Vidar Aa. Fiskum

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Sven Magnus Rivertz

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

Miriam Våraker Høstmælingen

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Kjetil Ekkeren

Kommunikasjonssjef

Kjetil Ekkeren

Kommunikasjon, presse, myndighetskontakt

ke@noeiendom.no
Tlf. 915 11 188

Kerstin Allemyr

Administrasjon

Kerstin Allemyr

Nettside, medlemsservice, møter og seminarer, faktura

ka@noeiendom.no
Tlf. 905 50 201

Mer om vårt arbeid

Om eiendomsbransjen

+

Historisk sett var det de næringsdrivende selv som bygde og eide sine egne bygg. De siste 30 årene er eiendomsutvikling og -forvaltning blitt profesjonalisert slik at eiendomsbransjen i betydelig grad nå forsyner offentlige og private leietakere med hensiktsmessige lokaler. Eiendomsbransjen er også en viktig bidragsyter til boligforsyningen i byer og tettsteder.

Eiendomsbransjen yter viktige bidrag til utvikling av samfunnet vårt. Gjennom utvikling og forvaltning av næringsbygg tilrettelegger bransjen for verdiskapning i samfunnet. Og gjennom utvikling av gode bomiljøer legger bransjen til rette for en sunn og livskraftig befolkning.

Eiendomsbransjen utvikler og forvalter bygninger og områder. Mens det er politikerne som vedtar arealplaner, er det eiendomsbransjen som sørger for at de blir realisert. Gjennom sine eiendommer, utviklingsprosjekter og ulike samarbeid, driver eiendomsbransjen med byutvikling i praksis.

Dette gir oss et stort ansvar. Norsk Eiendoms medlemmer ønsker å ivareta dette ansvaret på en så god og samfunnsnyttig måte som mulig. Utgangspunktet er selvsagt at eiendomsselskapene ser attraktive forretningsmuligheter i å utvikle tomter og bygninger.

Men våre ambisjoner går lenger enn dette. Vi tror på at vi gjennom godt samarbeid med politiske myndigheter og offentlig forvaltning kan skape varige samfunnsverdier og forbedre måten vi bor, arbeider og ferdes på i Norge.

En viktig side ved samfunnsansvaret er å bidra til at bygging og drift av bygninger i minst mulig grad belaster klimaet. For å peke ut en retning på hvordan eiendomssektoren skal prestere på vei mot nullutslippssamfunnet, vises til Eiendomssektorens veikart mot 2050.

En annen viktig rolle som eiendomsbransjen har, er å være bestiller og premissgiver for arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og produktleverandører.

Eiendomsbransjen består av flere ulike typer aktører. Vi skiller mellom følgende kategorier:

  • Eiendomsutviklere: Dette er selskaper som utvikler bebygd eller ubebygd eiendom. Dette innebærer å utvikle eiendommen fra ide til ferdig bygg.
  • Eiendomsselskap: Dette er selskaper som eier eiendommer som de leier ut. Dette kan være næringsbygg eller boliger. Mange eiendomsselskap er også eiendomsutviklere og utvikler sine egne eiendommer som beskrevet over. I stedet for å selge dem, leier de dem ut.
  • Forvaltningsselskaper: Dette er selskaper som utfører forvaltning, drift og vedlikeholdstjenester for eiendomsskaper.
  • Eiendomsrådgivere: Dette er selskaper som tilbyr rådgivertjenester overfor eiendomsselskapene Som eiendomsrådgiver menes i denne sammenheng jurister, økonomer og meglere. Rådgivningstjenester til eiendomsutvikling i form av arkitekter og rådgivende ingeniører er viktige bidragsytere i næringskjeden, men inngår ikke som en del av eiendomsbransjen.

Representasjon

+

Norsk Eiendom deltar aktivt i ulike utvalg for å fremme medlemsbedriftenes interesser.

Norsk Eiendom er representert i:

Innlogging for medlemmer

+

Tilgang til låste dokumenter

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter. Klikk her for å registrere deg som bruker.

Klikk her for å logge deg inn

Bli medlem

+

Her finner du mer informasjon om medlemskap samt søknadsskjema. Har du spørsmål tar vi gjerne en prat med deg på telefon, eller vi kan sende deg utfyllende informasjon på e-post. Ta kontakt så hører du fra oss om kort tid:

Tre gode grunner til å bli medlem i Norsk Eiendom

Eksklusiv informasjon og rådgivning

Få tilgang på de populære standardkontraktene, bli med på fagmøter med relevante tema, og få et større nettverk. Vi har bred kompetanse innen ulike sider ved eiendomsfaget, og er her for å gi våre medlemmer råd og veiledning f.eks. på juridiske spørsmål.

Bransjens sak

Det er krevende for den enkelte bedrift å påvirke med samme troverdighet og tyngde som hva bransjeforeningen kan gjøre. Norsk Eiendom vil aldri slutte å minne myndighetene om den viktige rollen bransjen har for samfunnsutviklingen – og dette setter spor i lover og forskrifter.

Troverdighet og seriøsitet

Særlig våre veiledere og bransjestandarder er viktige grunner til at bedrifter blir medlemmer. Gjennom våre nyhetsbrev, frokostmøter, seminarer, webinarer og Citykonferansene, hjelper vi deg og dine medarbeidere å få utvidet nettverket og styrket kompetansen og konkurransekraften.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her