Derfor bør din bedrift bli medlem
i Norsk Eiendom


Norsk eiendomsbransje trenger en forening som fremmer bransjens interesser.

Det er ingen andre enn Norsk Eiendom som ivaretar privat eiendomsbransje. Hvis ikke bransjen stiller opp med medlemskap, vil vi ikke få anledning til å fylle denne rollen.

Vi har nå over 300 medlemmer i ryggen. Disse gjør det mulig for oss å skape positiv oppmerksomhet om vår bransje som legger til rette for vekst og for trivsel i vakre bygg, byer og tettsteder.

Som medlem får du tilgang til standardkontrakter, digitale verktøy, medlemseksklusive seminarer og frokostmøter, og mye mer. Se alle medlemsfordelene her.

Nyttige lenker

Kontaktpersoner

Har du spørsmål tar vi gjerne en prat med deg på telefon, eller vi kan sende deg utfyllende informasjon på e-post. Ta kontakt med oss så hører du fra oss om kort tid:

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Tone Tellevik Dahl

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Kerstin Allemyr

Administrasjon

Kerstin Allemyr

Nettside, medlemsservice, møter og seminarer, faktura

ka@noeiendom.no
Tlf. 905 50 201

Tre gode grunner til å bli medlem i Norsk Eiendom

Eksklusiv informasjon og rådgivning

Få tilgang på de populære standardkontraktene, bli med på fagmøter med relevante tema, og få et større nettverk. Vi har bred kompetanse innen ulike sider ved eiendomsfaget, og er her for å gi våre medlemmer råd og veiledning f.eks. på juridiske spørsmål.

Bransjens sak

Det er krevende for den enkelte bedrift å påvirke med samme troverdighet og tyngde som hva bransjeforeningen kan gjøre. Norsk Eiendom vil aldri slutte å minne myndighetene om den viktige rollen bransjen har for samfunnsutviklingen – og dette setter spor i lover og forskrifter.

Troverdighet og seriøsitet

Særlig våre veiledere og bransjestandarder er viktige grunner til at bedrifter blir medlemmer. Gjennom våre nyhetsbrev, frokostmøter, seminarer, webinarer og Citykonferansene, hjelper vi deg og dine medarbeidere å få utvidet nettverket og styrket kompetansen og konkurransekraften.

Kontingentmatrise 2024

Virksomhet

Kategori

Parameter

Kontigent og serviceavgift (eks mva) - KPI-justeres hvert år

Eiendomsrådgivere

R1

Omsetning inntil 50 MNOK

16.768,-

R2

Omsetning over 50 MNOK

26.200,-

FM-selskaper

FM1

Omsetning inntil 50 MNOK

14.672,-

FM2

Omsetning mellom 50 og 100 MNOK

29.344,-

FM3

Omsetning over 100 MNOK

46.112,-

Utviklingsselskaper

EU1

Omsetning inntil 20 MNOK

14.672,-

EU2

Omsetning mellom 20 og 200 MNOK

30.392,-

EU3

Omsetning mellom 200 og 500 MNOK

58.688,-

EU4

Omsetning over 500 MNOK

94.320,-

Boligutleieselskaper

BU1

Leieinntekt inntil 15 MNOK

7.336,-

BU2

Leieinntekt mellom 15 og 30 MNOK

26.200,-

BU3

Leieinntekt mellom 30 og 60 MNOK

48.208,-

BU4

Leieinntekt mellom 60 og 90 MNOK

73.360,-

BU5

Leieinntekt mellom 90 og 200 MNOK

104.800,-

BU6

Leieinntekt over 200 MNOK

146.720,-

Eiendomsselskaper

ED1

Leieinntekt inntil 5 MNOK

7.336,-

ED2

Leieinntekt mellom 5 og 20 MNOK

20.960,-

ED3

Leieinntekt mellom 20 og 40 MNOK

44.016,-

ED4

Leieinntekt mellom 40 og 100 MNOK

79.648,-

ED5

Leieinntekt mellom 100 og 200 MNOK

112.136,-

ED6

Leieinntekt over 200 MNOK

146.720,-

Norsk Eiendom er registrert i avgiftsmanntallet. Dette innebærer at den delen av vår virksomhet som er avgiftspliktig faktureres medlemmene i form av serviceavgift som tillegges mva.

For EU-kategorien regnes omsetning som salgsinntekter fra utviklings­prosjekter omsatt i eget selskap, hel- eller deleide datterselskaper og felleskontrollerte selskaper. Grunnlaget for beregning av kontingenten, er alle salgsinntekter fra utviklings­prosjektene multiplisert med medlem­mets eierandel i det enkelte selskap. Omsetningsbegrepet er uavhengig av medlemmets bokføring i henhold til regnskapsloven.​

For BU- og ED-kategoriene regnes omsetning som leieinntekter i eget selskap, hel- eller deleide datterselskaper og felles­kontrollerte selskaper. Grunnlaget for kontingentberegningen er alle leieinntekter multiplisert med medlemmets eier­andel i det enkelte selskap. Omsetningsbegrepet er uavhengig av medlemmets bokføring i henhold til regnskapsloven.​

Kriterier for medlemskap i Norsk Eiendom for BU-kategorien (boligutleie)

  • Selskapet skal dokumenterer at de har som formål å eie, forvalte eller leie ut bolig.
  • Husleieloven, forskrifter og andre bestemmelser knyttet til boligene og utleie av bolig skal være oppfylt.
  • Det benyttes balanserte leiekontrakter.
  • Leiekontraktene skal være på minimum 3 år og med minimum 3 mnd oppsigelsestid.

Selskaper som driver ulike former for boligutleie kan opptas som medlemmer etter en konkret vurdering, selv om enkelte av våre kriterier ikke er oppfylt.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her