Energinytt

Energieffektive bygg er nøkkelen til å løse både strømkrise og klimakrise. Byggenæringen står for 15 prosent av de norske klimagassutslippene, eksklusive utslipp fra importerte byggevarer. Energi er en viktig del av dette. Den billigste og mest klimavennlige kilowatt-timen er den man ikke bruker. Derfor jobber Norsk Eiendom for at energieffektivisering i næringsbygg må være lønnsomt.

Den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen la våren 2023 frem sin innstilling, hvor de fremhever det store potensialet for energieffektivisering og lokal energi­produksjon.

De viktigste tiltakene Norsk Eiendom jobber for er:

  • gjeninnføring av Enova-støtte til "tradisjonelle" ENØK-tiltak i yrkesbygg.
  • storsatsing på solceller.
  • at det må være mulig å dele lokalprodusert overskuddskraft i nærområdet – også til eiendommer med et annet gårds- og bruksnummer.

Aktuelt fra LinkedIn

Søk om ENØK-støtte i dag

Nå kan du få støtte for "tradisjonelle" energieffektivi­seringstiltak i næringsbygg, noe vi har jobbet for i lang tid. Enova kan støtte inntil 30 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 10 millioner kroner. Årets søknadsfrister er 27. oktober og 24. november kl. 12.00. Du kan også søke støtte til energikartlegging av eget bygg.

Fjernvarme – god ressursutnyttelse eller til hinder for energieffektivisering?

Rapporten "Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme" gir et godt bilde på dilemmaene som fjernvarmeleverandørene og eiendomsutviklerne møter når energiløsninger for ny bebyggelse skal velges.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her