Energinytt

Energieffektive bygg er nøkkelen til å løse både strømkrise og klimakrise. Byggenæringen står for 15 prosent av de norske klimagassutslippene, eksklusive utslipp fra importerte byggevarer. Energi er en viktig del av dette. Den billigste og mest klimavennlige kilowatt-timen er den man ikke bruker. Derfor jobber Norsk Eiendom for at energieffektivisering i næringsbygg må være lønnsomt.

Den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen la våren 2023 frem sin innstilling, hvor de fremhever det store potensialet for energieffektivisering og lokal energi­produksjon.

De viktigste tiltakene Norsk Eiendom jobber for er:

  • gjeninnføring av Enova-støtte til "tradisjonelle" ENØK-tiltak i yrkesbygg.
  • storsatsing på solceller.
  • at det må være mulig å dele lokalprodusert overskuddskraft i nærområdet – også til eiendommer med et annet gårds- og bruksnummer.

Aktuelt fra LinkedIn

Relaterte publikasjoner

Se alle publikasjoner

Energieffektiviseringsdirektivene

Det er nå gått over elleve år siden EU vedtok det første direktivet om energieffektivisering. Dette notatet redegjør for energieffektiviseringsdirektivet fra 2012 med revisjoner fra 2018 og 2023 – og den norske beslutningsprosessen.

Fra 2026 skal nye offentlige bygg og næringsbygg leveres med solcelleanlegg

– Det spiller ingen rolle om vi vil dette eller ei. Det vi trenger nå er gode avtaler som sikrer at overgangen til bruk av solenergi blir best mulig for alle parter, sa Sven Magnus Rivertz, advokat i Norsk Eiendom på seminaret der vi lanserte nye kontraktsmaler for solcelleanlegg i leieavtaler.

Fjernvarme – god ressursutnyttelse eller til hinder for energieffektivisering?

Rapporten "Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme" gir et godt bilde på dilemmaene som fjernvarmeleverandørene og eiendomsutviklerne møter når energiløsninger for ny bebyggelse skal velges.

Dagens regelverk oppfattes i eiendomsbransjen å være til hinder for gode, grønne løsninger.

I dag (september 2022) er det ikke lov å dele strøm på tvers av mindre enheter uten konsesjon, dersom anlegget produserer mer enn 100 kW inn i nettet. Når EUs taksonomi nå rykker stadig nærmere, er det nødvendig med endring av dette regelverket hvis eiendomsaktører skal ha sjanse til å innfri energikravene og dermed klimamålene.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her