Bransjeutvikling

Eiendomsbransjen former og forvalter byggene og stedene som former våre liv. Dette er et stort og komplekst ansvar som bransjen har, og tar. Sammen bygger vi morgendagens Norge!

Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle bransjen for å sikre at den har tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt ansvar. Arbeidet med bransjeutvikling består blant annet i å gjennomføre aktuelle prosjekter, utgi publikasjoner, å representere medlemmene i forskjellige utvalg, samt arrangere medlemsaktiviteter.

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

"Pasienten Norge" trenger øyeblikkelig hjelp

– Hjulene går rett og slett ikke rundt, noe som rammer både eiendomsbransjen og private på boligmarkedet, sier Tone Tellevik Dahl.

Se våre 10 tiltak som kan redde Norge ut av krisen.

Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

Tilvisningsavtaler gir utbygger adgang til gunstig lån fra Husbanken til å bygge, kjøpe eller bygge om bygg til utleieformål.  1. desember inviterer Husbanken til webinar for å belyse mulighetene ved denne samarbeidsmodellen. Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl er på programmet.

Søk om ENØK-støtte i dag

Nå kan du få støtte for "tradisjonelle" energieffektivi­seringstiltak i næringsbygg, noe vi har jobbet for i lang tid. Enova kan støtte inntil 30 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 10 millioner kroner. Årets søknadsfrister er 27. oktober og 24. november kl. 12.00. Du kan også søke støtte til energikartlegging av eget bygg.

Kvalitetsrosen

Kvaliteter i et boligprosjekt må veies opp mot hverandre. Det kan være vanskelig å få grep om samspillet mellom de ulike kvalitetene og veie de opp mot hverandre i et boligprosjekt. En metode å få et bilde av helheten kan være å vekte de ulike kvalitetene i en «Kvalitetsrose» med forskjellige parametere. Denne kvalitetsrosen er hentet fra vår rapport "Gode boliger for alle".

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Mobil 454 76 542

Aktuelt fra LinkedIn

Opptak fra webinarer og frokostmøter

Se alle opptak

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her