Bransjeutvikling

Eiendomsbransjen former og forvalter byggene og stedene som former våre liv. Dette er et stort og komplekst ansvar som bransjen har, og tar. Sammen bygger vi morgendagens Norge!

Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle bransjen for å sikre at den har tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt ansvar. Arbeidet med bransjeutvikling består blant annet i å gjennomføre aktuelle prosjekter, utgi publikasjoner, å representere medlemmene i forskjellige utvalg, samt arrangere medlemsaktiviteter.

Spørsmål og svar om strømstøtten

Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen administreres av Enova og frist for å søke er 11. desember.

Her finner du lenker til Q&A om ordningen, og et webinar der Enova gjennom søknadsprosessen.

Kvalitetsrosen

Kvaliteter i et boligprosjekt må veies opp mot hverandre. Det kan være vanskelig å få grep om samspillet mellom de ulike kvalitetene og veie de opp mot hverandre i et boligprosjekt. En metode å få et bilde av helheten kan være å vekte de ulike kvalitetene i en «Kvalitetsrose» med forskjellige parametere. Denne kvalitetsrosen er hentet fra vår rapport "Gode boliger for alle".

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Mobil 454 76 542

Aktuelt fra LinkedIn

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!


Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her