Bransjeutvikling


Eiendomsbransjen har stor påvirkning på våre omgivelser og utvikling av samfunnet. Dette er et stort ansvar.

Norsk Eiendom arbeider kontinuerlig for å utvikle bransjen for å sikre at den har tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt ansvar. Arbeidet med bransjeutvikling består blant annet i å gjennomføre aktuelle prosjekter, utgi publikasjoner, representasjon i forskjellige utvalg, samt arrangere ulike medlemsaktiviteter.

Bærekraft

Siden Bærekraft gir deg mange verktøy for å innrette driften mot en mer miljøvennlig strategi.

  • De viktigste tiltakene slik at eiendomsbransjen kan følge FNs bærekraftsmål
  • Norsk Eiendoms bærekraftsstrategi
  • Tilgang til veiledere, f.eks. Håndbok for bærekraftig stedsutvikling og Eiendomsektorens veikart mot 2050
  • Filmopptak fra seminarer
  • Lenker til andre kilder til kunnskap
Les mer om bærekraft

Politikk og juss

På siden Politikk og juss viser vi bredden av vårt arbeid mot myndighetene.

  • Høringsinnspill: Norsk Eiendom jobber intensivt med å gi våre innspill til de beslutninger som blir tatt av regjeringen og kommunene, til beste for eiendomsbransjen og samfunnet.
  • Siste nytt: Våre viktigste nyheter innen næringspolitikk
Les mer om politikk og juss

Kontakt oss om bransjeutvikling

Vidar Fiskum

Fagsjef bransjeutvikling

454 76 542

Citykonferansene

Citykonferansen er årskonferansen til Norsk Eiendom. Den arrangeres i Oslo hvert år og har over av 500 deltakere. Det er en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til faglig påfyll gjennom en spennende konferanse, bankettmiddag med underholdning, samt utdeling av årets Citypris.

Veiledere

Her finner du flere nyttige verktøy. Klikk på bildet for å lese mer og laste ned publikasjonene. Ta kontakt hvis du vil ha tilsendt et fysisk produkt.

Se alle publikasjoner

Studietur til Rotterdam: Høyhuspolitikk og -utvikling

Nederlands nest største by er et populært studieobjekt blant norske politikere og fagmiljøer inne eiendomsutvikling. Nå inviterer vi deg som medlem til å delta på studieturen i september, som vi arrangerer sammen med Powerhouse Company og Norconsult.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere, motta nyhetsbrev fra oss og hold deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her