Bransjeutvikling

Eiendomsbransjen former og forvalter byggene og stedene som former våre liv. Dette er et stort og komplekst ansvar som bransjen har, og tar. Sammen bygger vi morgendagens Norge!

Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle bransjen for å sikre at den har tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt ansvar. Arbeidet med bransjeutvikling består blant annet i å gjennomføre aktuelle prosjekter, utgi publikasjoner, å representere medlemmene i forskjellige utvalg, samt arrangere medlemsaktiviteter.

Nye MVA-regler for tidfesting av omtvistede krav: Har økonomiavdelingen din kontroll?

1. januar kom det nye regler for tidfesting av MVA på omtvistede krav knyttet til tilvirkningskontrakter. Allerede 10. april er det leveringsfrist for årets første MVA-melding.

På dette webinaret som vi arrangerte i samarbeid med EY, satte vi særlig fokus på hvordan det nye regelverket påvirker eiendomsbransjen og byggherren i praksis.

Forventet høy etterspørsel etter flyktningeboliger. Registrer ditt tilbud her:

Kommunene vil fortsatt trenge hjelp fra private aktører for å fremskaffe tak over hodet til dem som flykter fra krigen i Ukraina. Har du ledige boliger eller bygg som egner seg til bosetting? Registrer ditt tilbud hos oss, og vi formidler videre til kommunene.

Kvalitetsrosen

Kvaliteter i et boligprosjekt må veies opp mot hverandre. Det kan være vanskelig å få grep om samspillet mellom de ulike kvalitetene og veie de opp mot hverandre i et boligprosjekt. En metode å få et bilde av helheten kan være å vekte de ulike kvalitetene i en «Kvalitetsrose» med forskjellige parametere. Denne kvalitetsrosen er hentet fra vår rapport "Gode boliger for alle".

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vidar.fiskum@noeiendom.no
Mobil 454 76 542

Aktuelt fra LinkedIn

Opptak fra webinarer og frokostmøter

Se alle opptak

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her