Bransjeutvikling

Eiendomsbransjen former og forvalter byggene og stedene som former våre liv. Dette er et stort og komplekst ansvar som bransjen har, og tar. Sammen bygger vi morgendagens Norge!

Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle bransjen for å sikre at den har tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt ansvar. Arbeidet med bransjeutvikling består blant annet i å gjennomføre aktuelle prosjekter, utgi publikasjoner, å representere medlemmene i forskjellige utvalg, samt arrangere medlemsaktiviteter.

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

10 tips til en raskere planprosess

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Gode boliger for alle

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Tør vi spå at turbulensen snart er over?

På det faglige programmet ved årets generalforsamling 25. april, vil vi få presentert de seneste makrotallene fra hele Norges næringsliv. Vi byr også på et høykompetent panel som diskuterer utfordringene man har stått i de siste årene og hvilke mulighetsbilder som nå tegner seg. Håper vi sees! 

Se hvem som er på programmet: 👇

Skivebom fra husleielovutvalget

Norsk Eiendom er dypt bekymret over husleielovutvalgets delrapport. – Forslagene er oppsiktsvekkende og urovekkende. Disse endringene vil ikke føre til bedre bomiljø, men heller motsatt, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør.

Kvalitetsrosen

Kvaliteter i et boligprosjekt må veies opp mot hverandre. Det kan være vanskelig å få grep om samspillet mellom de ulike kvalitetene og veie de opp mot hverandre i et boligprosjekt. En metode å få et bilde av helheten kan være å vekte de ulike kvalitetene i en «Kvalitetsrose» med forskjellige parametere. Denne kvalitetsrosen er hentet fra vår rapport "Gode boliger for alle".

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Aktuelt fra LinkedIn

Opptak fra webinarer og frokostmøter

Se alle opptak

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her