Norsk Eiendom er også bransjeforening for profesjonelle boligutleieaktører

Styret i Norsk Eiendom besluttet høsten 2021 å satse sterkere på boligutleiemarkedet, ved å utvide bransjeforeningens boligpolitiske arbeid.

Utleiemarkedet i Norge har lenge vært preget av en mangel på profesjonelle, langsiktige aktører, noe som har resultert i en manglende utvikling av blant annet forvaltningspraksis, standardisering og kvalitetsheving av boliger.

Norsk Eiendom skal være en tydelig og konstruktiv stemme i boligpolitiske og regulatoriske spørsmål og en god samarbeidspartner. Sosial bærekraft er overgripende for arbeidet.

Vårt mål med å også inkludere boligutleie i det bransjepolitiske arbeidet, er å bidra til et mer velfungerende utleiemarked i Norge. Det gjør vi ved å samle de profesjonelle utleieaktørene – og slik sørge for å få en sterk og felles stemme. Eiendomsbransjen generelt og kanskje utleiersiden spesielt, må drives frem av seriøse aktører, til fordel for både leietakere og utleiere.

Vil løfte frem og belyse saker

Frem til nylig har verken myndighetene eller leietakersiden hatt en uttalt forening å henvende seg til på utleiersiden, i saker som berører utleiemarkedet.

Med denne satsingen har de profesjonelle boligutleierne nå en bransjeforening i ryggen og en talsperson som skal løfte frem og belyse saker som er viktig for bransjen som helhet innenfor boligutleie. Myndighetene har en seriøs bransjeforening å samarbeide med, og leietakersiden har fått en god samarbeidspartner og hjelp til å profesjonalisere utleiemarkedet.

Gjennom organisering av profesjonelle boligutleiere vil foreningen:

  • Bidra til økt kunnskap om utleiemarkedet og profesjonell utleie
  • Etablere bransjestandarder, veiledere, boligmerking m.m.
  • Arbeide for bedre rammevilkår gjennom regulatoriske endringer
  • Sette fokus på beste praksis for smart forvaltning, drift og digitalisering
  • Støtte opp om boligsosiale tiltak som bl.a. tilvisningsavtaler


Vil du vite mer?

Kontakt prosjektleder for boligutleie Ida Hjeltnes for ytterligere informasjon om satsingsområder og medlemsfordeler, eller annen form for samarbeid.

Ida Hjeltnes

Prosjektleder boligutleie

Norsk Eiendom

ida.hjeltnes@noeiendom.no913 71 137

Aktuelt fra LinkedIn