Norsk Eiendom er også bransjeforening for profesjonelle boligutleieaktører

Vårt mål er å bidra til et mer velfungerende utleiemarked i Norge. Det gjør vi ved å samle de profesjonelle utleieaktørene – og slik sørge for en sterk og felles stemme.

Utleiemarkedet i Norge har lenge vært preget av en mangel på profesjonelle, langsiktige aktører, løpende utvikling av forvaltningspraksis og standardisering samt manglende kvalitetsheving av boliger. Styret i Norsk Eiendom besluttet høsten 2021 å satse sterkere på boligutleiemarkedet, ved å utvide bransjeforeningens boligpolitiske arbeid.

Norsk Eiendom skal være en tydelig og konstruktiv stemme i boligpolitiske og regulatoriske spørsmål og en god samarbeidspartner. Sosial bærekraft er overgripende for arbeidet.

Arbeidet består av myndighetsarbeidi påvirkning av sentrale rammebetingelser, pådriver for beste praksis,utvikling av veiledere, og bidra til utvikling av det boligsosiale feltet. Her viser vi noe av hva vi jobber med:

Boligkjøpsmodeller, digitalisering og andre saker

Med Norsk Eiendom i ryggen har de profesjonelle boligutleierne en talsperson som skal løfte frem og belyse saker som helhet innenfor boligutleie. Myndighetene og leietakerne har en seriøs samarbeidspartner.

Gjennom organisering av profesjonelle boligutleiere, setter vi særlig fokus på:

  • Bidra til økt kunnskap om utleiemarkedet og profesjonell utleie.
  • Etablere bransjestandarder, veiledere, boligmerking m.m.
  • Arbeide for bedre rammevilkår gjennom regulatoriske endringer.
  • Sette fokus på beste praksis for smart forvaltning, drift og digitalisering.
  • Støtte opp om boligsosiale tiltak som bl.a. tilvisningsavtaler og beboerinvolvering.
  • Utarbeidelse av standarder og veiledere for boligkjøpsmodeller.
Eiendomsbransjen generelt og kanskje utleiersiden spesielt, må drives frem av seriøse aktører, til fordel for både leietakere og utleiere.

Veiledere innen boligutvikling

Se alle publikasjoner

“Norway House” i Ukraina?

"MoveUkraine" er en stiftelse som konverterer offentlige bygninger til boliger for internt fordrevne flyktninger i Ukraina. Men for å gjøre det trenger de finansiering. Hva med et spleiselag for norske eiendoms­aktører?

Fremtidsutsikter for profesjonell boligutleie

Ønsker du å vite mer om relevante bevegelser og utviklingstrekk i det norske boligutleiemarkedet? Da anbefaler vi deg å se opptaket fra dette frokostmøtet fra mai 2022. De over 50 deltagerne fikk ta del av temaer som sosial bærekraft, regulering og boligpolitikk.

Vil du vite mer?

Vidar Fiskum

Ida Hjeltnes

Prosjektleder Boligutleie

Bolig, utleiemarkedet, myndighetskontakt

ih@noeiendom.no
Mobil: 913 71 137

Aktuelt fra LinkedIn

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her