Bærekraft er konkurransekraft

Eiendomsbransjen utvikler stedene der folk jobber, oppholder seg og bor, og den investerer også mest kapital i Norge.

Gjennom utbygging, forvaltning og eierskap har eiendomsbransjen stor betydning, for menneskers livskvalitet og for klima og miljø. Eiendomsbransjen sitter altså på nøkkelen for hvordan Norge skal kunne oppnå sine bærekraftmål, og hvordan vi utvikler fremtidens Norge.

Her finner du veiledninger og konkrete tips som kan bidra til å gjøre det daglige bærekraftsarbeidet litt enklere.

Norsk Eiendom jobber aktivt langs alle de tre bærekraftaksene, klima/miljø, sosialt og økonomisk. Vi arbeider både opp mot myndigheter, for å sette et ramme- og regelverk som gjør det enklere for bransjen å opptre bærekraftig, og ned mot den enkelte bedrift om hvordan man utvikle og forvalte bærekraftige prosjekter og porteføljer.

Bærekraftstrategi

Bærekraftstrategi

Bærekraftstrategi

Bærekraftstrategi

Bærekraftstrategi

Bærekraftstrategi

Leverandørkrav

Leverandørkrav

Leverandørkrav

Leverandørkrav

Leverandørkrav

Leverandørkrav

Mangfold i eiendomsbransjen

Mangfold i eiendomsbransjen

Mangfold i eiendomsbransjen

Mangfold i eiendomsbransjen

Mangfold i eiendomsbransjen

Mangfold i eiendomsbransjen

Miljøavtalen

Miljøavtalen

Miljøavtalen

Miljøavtalen

Miljøavtalen

Miljøavtalen

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Veikart mot 2050

Fra 2026 skal nye offentlige bygg og næringsbygg leveres med solcelleanlegg

– Det spiller ingen rolle om vi vil dette eller ei. Det vi trenger nå er gode avtaler som sikrer at overgangen til bruk av solenergi blir best mulig for alle parter, sa Sven Magnus Rivertz, advokat i Norsk Eiendom på seminaret der vi lanserte nye kontraktsmaler for solcelleanlegg i leieavtaler.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslipp fra materialer i bygg?

I veilederne om klimagassreduksjoner i formålsbygg og boligblokker, får du tips om om hovedgrep, som har stor betydning for prosjektets klimagassutslipp:

🌍 Rehabilitering og ombruk
🌍 Tomtevalg
🌍 Arealeffektivitet og tomtevalg og mye mer

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Aktuelt fra LinkedIn

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her