Anbefalte strakstiltak for en bærekraftig eiendomsutvikling og -drift

Veikartet er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Veikartet er ikke bare en veileder for alle innen eiendomsutvikling, men inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål. Byggeiere, utviklere og forvaltere kan forplikte seg til å implementere tiltakene i sitt arbeid. Over 50 byggeiere har tilsluttet seg strakstiltakene så langt.

Vidar Fiskum

Vidar Fiskum

Fagsjef bransjeutvikling

vidar.fiskum@noeiendom.no454 76 542

Last ned veikartet som er en plan mot 2050 (publisert 2016)
Klikk på bildet for å laste ned

Veikartet er ment som en anbefaling til norske eiere, forvaltere og utviklere av bygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Veikartet var også et innspill til regjeringens "utvalg for grønn konkurransekraft" som foreslo en overordnet strategi for å fremme grønn omstilling av næringslivet mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Mer nyttig lesing

FNs bærekraftsmål og eiendomsbransjen

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her