Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge?

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Hvordan skal vi nå 8 TWh solkraft på en samfunnsøkonomisk god måte?

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Hvordan skal vi nå 8 TWh solkraft på en samfunnsøkonomisk god måte?

Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge?

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024.

Med dette som utgangspunkt har Fornybar Norge, Solenegiklyngen, Norsk Eiendom, NBBL og Nelfo sammen bedt DNV og Menon Economics om å besvare spørsmålet: Hvordan skal vi nå 8 TWh solkraft på en samfunnsøkonomisk god måte?

I opptak fra dette seminaret fra 21. mars 2024, vil du se overrekkelsen av rapporten til politisk ledelse i Energi­departe­mentet. Du får kommentarer fra nettselskap og representanter fra nettabonnentene. Som avslutning var det politisk debatt, der deltakerne kunne gi utrykk for sine refleksjoner og forventninger til regjeringens handlingsplan.

Lenker

Logg inn under for å se opptaket.

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542