Rapportlansering: Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge?

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Hvordan skal vi nå 8 TWh solkraft på en samfunnsøkonomisk god måte? Bli med på seminar der vi overrekker rapporten til Energidepartementet.

Program

08:00   Registrering og mingling.

08:30   Velkommen ved Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

08:35   Gjennomgang av rapporten ved Jørgen Bjørndalen, energirådgiver i DNV.

08:55   Overlevering av rapporten og kommentarer fra regjeringen med statssekretær Elisabeth Sæther (AP), Energidepartementet.

09:05   Kommentarer fra nettselskaper og brukerinteresser:

  • Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL
  • Per Ola Ulseth, direktør Prosjektutvikling i Entra
  • Nettselskap/Fornybar Norge (TBA)
  • Tore Strandskog, direktør Næringspolitikk i Nelfo (ordstyrer)

09:35   Politisk panelsamtale: Hvilke forventninger har vi til regjeringens kommende solstrategi?

  • Mathilde Tybring-Gjedde (H)
  • Une Bastholm (MDG)
  • Stein Erik Lauvås (AP)

09:55   Oppsummering

Mer om arrangementet

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024.

Med dette som utgangspunkt har Fornybar Norge, Solenegiklyngen, Norsk Eiendom, NBBL og Nelfo sammen bedt DNV og Menon Economics om å besvare spørsmålet: Hvordan skal vi nå 8 TWh solkraft på en samfunnsøkonomisk god måte?

På arrangementet vil vi overrekke rapporten til politisk ledelse i Energi­departe­mentet. Vi får kommentarer fra nettselskap og representanter fra nettabonnentene. Avslutningsvis blir det politisk debatt, der deltakerne kan gi utrykk for sine refleksjoner og forventninger til regjeringens handlingsplan.

Detaljer

21. mars

kl. 08.30-10.00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 i Oslo eller digitalt

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Rapportlansering: Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge?
March 21, 2024 8:30
March 21, 2024 10:00
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 i Oslo eller digitalt
Europe/Oslo

Detaljer

21. mars

kl. 08.30-10.00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 i Oslo eller digitalt

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Rapportlansering: Hvordan legge til rette for 8TWh solkraft i Norge?
March 21, 2024 8:30
March 21, 2024 10:00
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 i Oslo eller digitalt
Europe/Oslo

No items found.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her