Publikasjoner

Klikk på bildet for å laste ned dokumentet og for å lese mer om prosjektarbeidet som ligger bak de enkelte brosjyrene og veilederne. (Enkelte publikasjoner er kun tilgjengelig for medlemmer.)

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for brukertilgang her.

Korona

Se egen side med juridiske og andre dokumenter i forbindelse med koronapandemien, knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Filtrer innlegg basert på emne

Filtrer publikasjoner basert på emne:

Vis alle
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Analyse av eierkost for nærings­eiendom
Beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid
Boligmerket
Bransjenorm: Føringsveier i sjakter for vanninstallasjoner
Bærekraftig areal- og transportplanlegging
Bærekraftstrategi
Digital eiendomsledelse – bestillerkompetanse BIM
ESG report 2020
Effektive planprosesser
Eiendomsbransjens omdømme
Etikk i eiendomsbransjen
Felleskostnader helt enkelt
Folketråkk
GDPR for eiendomselskaper
GRI 203
GRI 205
GRI 403
GRI 405
GRI 412
GRI 413
Gode boliger for alle
Grunnlag for digital eiendomsledelse og -forvaltning
Guidance notes for joint costs in office and industrial buildings
Håndbok Utbyggingsavtaler – fra plan til gjennomføring
Håndbok i bærekraftig stedsutvikling
Kontorarbeidsplassen etter korona
Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021
Leieavtaler med offentlige leietagere
Leverandørkrav
Mal for bestemmelser i entreprisekontrakter
Mangfold i eiendomsbransjen
Measuring stakeholder capitalism
Miljøavtalen
Modeller for infrastrukturbidrag
Mål og strategi for Norsk Eiendom
Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme
Norsk Eiendoms boligpolitikk
Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner
Planlegging, vern og utbygging
Prosessveileder for søkeprosesser – rapporten
Prosessveileder for søkeprosesser – verktøyet
Samfunnsansvar og bærekraft
Skatter og avgifter for eiendomssektoren
Statistikk om infrastrukturbidrag
Veikart mot 2050
Veileder for HMS-indikatorer
Veileder for SHA-plan
Veileder for læring etter hendelser
Veileder for planinitiativ og referat fra oppstartsmøte
Veileder i Byggherreforskriften
Vesentlige temaer og KPIer 2021
Vesentlige temaer og KPIer på sosiale- og styringsmessigeforhold

Beste praksis

Norsk Eiendom bidro aktivt til bransjesamarbeidet Bygg21. Bygg21s rapporter og veiledere presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her