Publikasjoner

Klikk på bildet for å laste ned dokumentet og for å lese mer om prosjektarbeidet som ligger bak de enkelte brosjyrene og veilederne. (Enkelte publikasjoner er kun tilgjengelig for medlemmer.)

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for brukertilgang her.

Korona

Se egen side med juridiske og andre dokumenter i forbindelse med koronapandemien, knyttet til byggearbeider, leieforhold og øvrig forretningsvirksomhet.

Filtrer innlegg basert på emne

Filtrer publikasjoner basert på emne:

Vis alle
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Analyse av eierkost for nærings­eiendom
Boligmerket
Bransjenorm: Føringsveier i sjakter for vanninstallasjoner
Bærekraftig areal- og transportplanlegging
Bærekraftstrategi
Digital eiendomsledelse – bestillerkompetanse BIM
ESG report 2020
Effektive planprosesser
Eiendomsbransjens omdømme
Etikk i eiendomsbransjen
Felleskostnader – helt enkelt
Folketråkk
GDPR for eiendomselskaper
GRI 203
GRI 205
GRI 403
GRI 405
GRI 412
GRI 413
Gode boliger for alle
Grunnlag for digital eiendomsledelse og -forvaltning
Guidance notes for joint costs in office and industrial buildings
Håndbok Utbyggingsavtaler – fra plan til gjennomføring
Håndbok i bærekraftig stedsutvikling
Kontorarbeidsplassen etter korona
Kontorarbeidsplassen etter korona mai 2021
Leieavtaler med offentlige leietagere
Leverandørkrav
Mal for bestemmelser i entreprisekontrakter
Mangfold i eiendomsbransjen
Measuring stakeholder capitalism
Miljøavtalen
Modeller for infrastrukturbidrag
Modul 1: Merkevaren
Modul 2: Omdømmet
Modul 3: Intern kommunikasjon
Modul 4: Kundedialog
Modul 5: Dialog med kommunen
Modul 6: Dialog med interessenter
Modul 7: Mediekontakt
Mål og strategi for Norsk Eiendom
Norsk Eiendoms boligpolitikk
Planlegging, vern og utbygging
Prosessveileder for søkeprosesser
Raskere regulering – bedre verdiskaping i eiendom
Samfunnsansvar og bærekraft
Skatter og avgifter for eiendomssektoren
Statistikk om infrastrukturbidrag
Veikart mot 2050
Veileder for HMS-indikatorer
Veileder for SHA-plan
Veileder for læring etter hendelser
Veileder for planinitiativ og referat fra oppstartsmøte
Vesentlige temaer og KPIer 2021
Vesentlige temaer og KPIer på sosiale- og styringsmessigeforhold

Norsk Eiendom bidro aktivt til bransjesamarbeidet Bygg21. Bygg21s rapporter og veiledere presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere, motta nyhetsbrev fra oss og hold deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her